Drammen kulturskole er stengt, men lærerne jobber med å gi et tilbud til elevene via digitale plattformer.

Her finner du oversikt over Kulturskolens arrangementer, ferier, planleggingsdager og frister.

 • Mandag 6. januar: Undervisningsstart i Kulturskolen
 • Mandag 6. januar kl. 14.00: Oppstart av babysangkurs – Musikk fra livets begynnelse
 • Lørdag 11. januar: Åpen dag på Talentutviklingsprogrammet Unge musikere (TUP) på Norges Musikkhøyskole/Oslo
 • 13. - 26. januar: Klimafestivalen 2020
 • 17. - 18. januar: Ungdommens Musikkmesterskap (nasjonalt) i Oslo
 • Søndag 26. januar kl. 17.00: Samarbeidskonsert m/ Kulturskolens talentprogram for unge musikere, Barratt Dues Musikkinstitutt (Unge talenter) og Norges Musikkhøgskole, klassisk/rytmisk (talentutviklingsprogrammet) i Kultursalen
 • Tirsdag 4. februar kl. 18.30: Elevscene i Black Box
 • Lørdag 8. februar kl. 13.00: Opera Café m/elever fra Talentprogram for unge musikere i Håndverkerens lokaler
 • Lørdag 15. februar: Frist for friplassøknader
 • 15.-16. februar: Fordypningsprogram for elever på Visuell kunst i Kunstsalen
 • Onsdag 19. februar kl. 18.00: Samarbeidskonsert med strykerne, noen av talentelevene og Drammen symfoniorkester i Drammens teater
 • Lørdag 22. februar kl. 12-15: Union Scene for barn med karneval på Union Scene
 • 24. - 28. februar: Vinterferie (fri)
 • 24. - 28. februar: Vinterferiekurs (musikaluke)
 • 27. februar kl. 18.00: UKM (Gamle Nedre Eiker) i Samfunnshuset, Mjøndalen
 • Lørdag 7. mars kl. 12-15: Union Scene for barn m/Pop-fabrikken på Union Scene
 • Torsdag 12. mars kl. 18.30: Elevscene i Black Box
 • Fredag 13. mars kl. 15-16.30: Skolekorpsmøte i Store møterom
 • Søndag 15. mars: UKM (gamle Drammen) på Studioscenen/Drammens teater
 • 15. – 22. mars: Johan Halvorsens Musikkfest 2020
 • Onsdag 18. mars: Halvorsen-konsert i regi av DKS
 • Fredag 20. mars kl. 11.00: Halvorsen-konsert m/elever fra Talentprogram for unge musikere i Bragernes kirke
 • Lørdag 21. mars kl. 12-15: Union Scene for barn m/Smil og Bue på Union Scene
 • 21. - 22. mars: Tverrfaglig prosjekt, fellesprøver på Kulturskolen
 • 27. - 29. mars: UKM fylkesmønstring på KRONA i Kongsberg
 • Lørdag 28. mars kl. 13.00: Opera Café m/elever fra Talentporgram for unge musikere i Håndverkerens lokaler
 • 28. - 29. april: NM i Janitsjar i Trondheim
 • 6. - 13. april: Påskeferie (fri)
 • Lørdag 18. april kl. 12-15: Kulturskolens aktivitetsdag på Union Scene/Kulturskolen
 • Lørdag 18. april kl. 13.00: Opera Café m/elever fra Talentprogram for unge musikere i Håndverkerens lokaler
 • 18. - 19. april: Fellesøvelse tverrfaglig forestilling på Kulturskolen
 • 20. - 24. april: Kulturskolens uke
 • Mandag 20. april kl. 14.00: Oppstart kurs i babysang – Musikk fra livets begynnelse

 • Mandag 20. april kl. 18.00: Elevscene - Debutkveld 2 i Kultursalen

 • 24. - 26. april: Tverrfaglig forestilling på Kulturskolen
 • Fredag 24. april kl. 18.00: Konsert m/elever fra Talentprogram for unge musikere i Multisal/Union Scene
 • Søndag 26. april kl. 10-16.30: Horndag i Kultursalen/Multisal
 • Onsdag 29. april kl. 18.30: Elevscene - For ungdom i Kultursalen
 • Fredag 1. mai: Arbeidernes dag (fri)
 • Fredag 1. mai: Frist for re-registrering av eksisterende elever
 • 4. - 22. mai: Utstilling av elevarbeider fra fordypningsprogram i visuell kunst på Kulturskolen
 • Tirsdag 5. mai kl. 18.30: Elevscene i Kultursalen. Improkveld for ungdom!
 • Torsdag 7. mai kl. 18-21: "De nominerte er..." - Utdeling av Drømmestipendet 2020 på G60-scenen
 • 9. - 10. mai kl. 09-16: Fordypningshelg for visuell kunst (figurforming) i kunstsalen
 • Fredag 15. mai: Påmeldingsfrist for nye elever
 • Fredag 15. mai kl. 17.30 og 19.00: Årsprøve for elever på Talentprogram for unge musikere
 • Søndag 17. mai: Grunnlovsdag
 • Torsdag 21. mai: Kr. Himmelfart (fri)
 • Fredag 22. mai: Undervisningsfri i grunnskolen og i Kulturskolen
 • Fredag 29. mai: Kulturnatt 2020 på Strømsø
 • Fredag 29. mai: Elevscene i forbindelse med Kulturnatt
 • Mandag 1. juni: 2. pinsedag (fri)
 • Fredag 5. juni kl. 15-17: Prøvespill til talentprogram for unge musikere i store møterom
 • Lørdag 6. juni kl. 12-15: Fjell Bydelsdag/Blokkfestivalen på Fjell
 • Lørdag 6. juni kl. 16.00: Ensemblekonsert m/elever fra Talentprogram for unge musikere på Galleri Athene
 • 8. – 12. juni: Individuelle og seksjonsvise sommeravslutninger
 • Onsdag 10. juni kl. 16.30-18.00: Kulturskolevandring rundt elva m/grilling i bakgården på Union
 • Fredag 12. juni: Siste undervisningsdag i Kulturskolen
 • Mandag 15. juni kl. 18.00: Sommerforestilling
 • 22.-26. juni kl. 08.30-15.30: Sommerferiekurs – Kulturkarusell