Nedenfor følger en oversikt over elevpengene og rabatter i gamle Drammen kulturskole per 01.01.2020.

Elevpenger

Elevpenger for Drammen, Nedre Eiker og Svelvik kulturskole vil samkjøres først fra høstsemester 2020.
Det gjøres oppmerksom på at prisene som er oppgitt under er rådmannens budsjettforslag, vedtaket er pr dags dato (14.12.19) ikke lagt ut.
 Elevpenger gamle Drammen kulturskole
Undervisningstilbud Pris pr 1/2 år
Elevplass (inntekt under kr 349.503*) Gratis
Elevplass (inntekt over kr 349.503*) 2375
Elevplass stryk (m/samspill) 2704
Talentprogram for unge musikere 2375
Fordypningsprogram for elever på visuell kunst 1385
Feriekurs 1700
Babysang (8 ganger) 400
Samspill - Strykeorkester (elever uten ord. elevplass) 655
Samspill - Andre instrumenter/vokal 1385
Samspill - Andre instrumenter/vokal (elever uten ord. elevplass) 2375
Hørelære og musikkteori Gratis
Instrumentleie 550
Materiellpenger 34
Materiellpenger visuell kunst, keramikk og animasjon 121
Søskenmoderasjon (barn nr 2) 30%
Søskenmoderasjon (barn nr 3) 50%

*Innslagspunktet følger innslagspunkt for barnehage

Søskenmoderasjon

Ordningen for søskenmoderasjon gjelder kun når eleven er påmeldt direkte som elev i Kulturskolen, og ikke i de tilfeller hvor det er en organisasjon som har kontrakt med Kulturskolen.

  • 30 % rabatt for barn nr. 2
  • 50 % rabatt for barn nr. 3
  • NB! Rabatten gis kun til 1 disiplin pr barn (det vil si at deltar søsken nr. 2 på tre disipliner, vil det kun bli regnet 30 % søskenmoderasjon på 1 disiplin)
  • Dette blir regnet ut automatisk ved fakturering. Fakturering i kulturskolen skjer en gang per semester

Friplassordning

Friplassordningen gjelder kun når eleven er påmeldt direkte som elev i Kulturskolen, og ikke i de tilfeller hvor det er en organisasjon som har kontrakt med Kulturskolen.

Ved Drammen kulturskole kan barn fra familier med lav inntekt få friplass (gratis undervisning).

  • Innslagspunkt for friplass er kr 349.503 (følger innslagpunktet for barnehager)
  • Søknadsfrist for friplass er 15. september (for skoleåret) og 15. februar (for vårsemester)
  • Søknader kan behandles tidligere dersom denne avklaringen er en forutsetning for om man kan takke ja eller nei til tildelt elevplass. Dokumentasjon kan eventuelt ettersendes
  • Friplassøknader som kommer etter fristene vil ikke bli behandlet og faktura for inneværende semester må betales.
  • Det kan i utgangspunktet søkes om 1 friplass pr elev
  • Søknadsskjema for friplass vil bli lagt ut her i løpet av januar 2020