Nedenfor følger en oversikt over elevpengene i gamle Nedre Eiker kulturskole per 01.01.2020.

Elevpenger

Elevpenger for Drammen, Nedre Eiker og Svelvik kulturskole vil samkjøres først fra høstsemester 2020.
Det gjøres oppmerksom på at prisene som er oppgitt under er rådmannens budsjettforslag, vedtaket er pr dags dato (14.12.19) ikke lagt ut.
Elevpenger gamle Nedre Eiker kulturskole
Undervisningstilbud Pris pr 1/2 år
Elevplass 2450