Her kan du lese kort om historien til gamle Nedre Eiker kulturskole, hvem vi er, hva vi driver med og hvor.

Kulturskolen i Nedre Eiker startet opp i 1996 og har i dag én fulltidsansatt og 14 deltidsansatte. Samtlige er fagutdannede pedagoger. Rektor siden oppstart har vært Sven-Erik Nilssen. Vi har et bredt tilbud innen musikkundervisning på ulike instrumenter, og har også et skrivekurs kalt Forfatterspire. Vi søker hele tiden å utvide bredden i tilbudet ut fra ønsker og ressurser.

Opptredener og samarbeid på tvers er en sentral og integrert del av undervsiningen. Det er viktig for oss at vi holder høy kvalitet på alle plan. Vi har gode instrumenter og en stor og fin scene tilgjengelig.

Mesteparten av aktiviteten foregår på Folkets hus i Krokstadelva, men vi har også undervisning noen andre steder i kommunen i samarbeid med skolene og skolekorpsene. Elever på Kulturskolen opptrer på torg, kjøpesentre, institusjoner for eldre, kirker ... alle steder hvor det passer med musikk!

Elever ved Kulturskolen opplever glede og mestring gjennom musikk og skriving. De utvikler sine ferdigheter, dyrker sin kreativitet og blir kjent med mange uttrykksformer. Dette er nyttig for barnas personlige utvikling og har god effekt på skolegangen. På kulturskolen får hver elev individuell oppfølging og kan nå sitt fulle potensiale.