Kulturskolen samarbeider med det frivillige musikklivet, skolen og profesjonelle aktører

  • Kulturskolen gir undervisning til medlemmer i skolekorpsene i Nedre Eiker. Link til skolekorpsenes hjemmesider:
    Mjøndalen og Steinberg skolekorps
    Krokstad og Solberg skolekorps
  • Kulturskolen samarbeider med grunnskolen og lag og foreninger i kommunen.
  • Kulturskolen driver Norges største El Sistema (strykeorkester) for elevene på Steinberg skole. Her samarbeider vi også med Oslo filharmoniske orkester.
  • Kulturskolen er involvert i UKM, Vestregionen ungdomssymfonikere og vi gir veiledning til søkere til Drømmestipendet og talentprogrammer på Norges musikkhøgskole og Barratt Due Musikkinstitutt.