Kulturskolen i tidligere Svelvik kommune gir tilbud til barn og unge opp til 20 år i bosatt i Drammen kommune.

Vi har et læringsmiljø preget av samhandling, opplevelse og kreativitet, hvor fokuset er på prosess, mestring, skaperglede og formidling. Du som foresatt/forelder kan forvente å få god informasjon om mål og planer for semesteret, slik at du lettest mulig kan følge eleven.

Jevnlig øving har stor betydning for elevens læring og utvikling, og læreren informerer om gode rutiner og avtaler med foresatt/elev om metode og læringsmål.

Som elev ved kulturskole vil du møte engasjerte og kompetente lærere som er glad i å undervise barn og ungdom. Du kan forvente at din lærer følger opp din utvikling, og at dere sammen setter mål der det er rom for dine refleksjoner omkring arbeider og kunstfaglige aktiviteter. Vi ønsker at alle skal trives hos oss, uansett ambisjoner og nivå!