Drammen kulturskole startet høsten 2019 opp KulturskoleSatellitter på Brandengen skole og Konnerud skole.

Ett tverrfaglig team med kulturskolelærere med kompetanse på musikk, visuell kunst, teater/drama og dans står for undervisning, to dager på hver skole.

Halvparten av undervisningen er innenfor AKS (aktivitetsskolen) og halvparten er ordinær gruppebasert kulturskoleundervisning.

Tilbud på KulturskoleSatellitt Brandengen:

Tirsdager på Brandengen skole:

Denne timen skal vi samle så mange som mulig og fylle skolen med flerstemt korsang. Vi lærer et variert repertoar på gehør som er tilpasset alle typer nivå

Lær deg å spille et instrument gjennom å spille med andre. Her lærer du å spille et instrument ved og spille sammen i band og på andre måter. Dette kurset er for alle, du trenger ikke kunne spille noe fra før av. Vi velger ut et repertoar ut ifra hva DU syns er gøy.

Lær deg å spille et instrument gjennom å spille med andre. Her lærer du å spille et instrument ved og spille sammen i band og på andre måter. Dette kurset er for alle, du trenger ikke kunne spille noe fra før av. Vi velger ut et repertoar ut ifra hva DU syns er gøy.

I denne timen vil rytmeforståelse, uttrykk og danseglede stå i fokus. Du vil lære grunnleggende elementer innen hiphop og street dans, blant annet bounce, isolasjon og footwork. Alle skal føle seg trygge og dette blir gøy for alle!
I denne timen legges det vekt på teknikk, musikalitet og danseglede. En vanlig time vil bestå av oppvarming, tekniske øvelser og kombinasjoner/koreografier.  Elevene kommer til å få økt kroppsbevissthet og forbedret kroppsbeherskelse. I tillegg skal elevene øve på hvordan de skal tolke og danse til forskjellige musikk, hvordan de kan uttrykke seg med bevegelser og hvordan de kan anvende danseteknikker/triks som de har lært.

Torsdager på Brandengen skole:

Forskjellige tegne- og maleteknikker. Vi jobber også med noen tekstiloppgaver.

Fokus på tegning med blyant , kull og kritt. Vi tegner etter modeller og lærer om portrett.

Det perfekte tilbudet for deg som vil sjekke ut hva teater er! Vi fokuserer på teaterøvelser, impro, formidling og uttrykk. Vi forteller historier på forskjellige måter, så har du en historieforteller i magen ønsker vi deg velkommen til en morsom, spennende og koselig time.
Kjenner du litt til teater fra før av, er dette timen for deg! Vi utvikler scene utfra øvelser og innspill fra gruppa. Velkommen til en utviklende, leken og kul time!