Alle elever må bekrefte sin elevplass eller ventelisteplass innen 1. mai for å beholde plassen for skoleåret 2020/2021

Re-registrering av elevplasser/ventelisteplasser er en ordning som Drammen og Svelvik kulturskole har hatt noen år, men dette er nytt for elever fra Nedre Eiker kulturskole.
Ordningen med re-registrering gjør at elever må ta et aktivt valg for om de ønsker å fortsette med undervisning eller ikke. Re-registrering foregår i vår elevportal SpeedAdmin. Vi åpner for re-registrering i midten av april og vil da sende ut informasjon og pålogging til alle med elevplass og ventelisteplass.
Elever som ikke har bekreftet sin plass eller ventelisteplass innen 1. mai anses som utmeldt.
Satser for skolepenger i Drammen kulturskole blir politisk behandlet i juni 2020. Det blir da også avklart hvilke ordninger som skal være i Kulturskolen for friplasser og søskenmoderasjon.

Siden vi ved re-registrering ikke vet hva en elevplass koster eller om vi kan tilby friplass og søskenmoderasjon, har vi innført en "angrefrist" 1. august. Det vil si at hvis du sier opp tildelt eller re-registrert elevplass innen 1. august 2020, så får du ingen faktura.

Vi sender ut informasjon pr e-post straks satsene er vedtatt politisk.
Trenger du hjelp til re-registrering eller påmelding? Ta kontakt med oss på tlf. 32045680 eller