Her finner du informasjon om skolepenger ved Drammen kulturskole

Satser for skolepenger i Drammen kulturskole blir politisk behandlet i juni 2020. Det blir da også avklart hvilke ordninger som skal være i Kulturskolen for friplasser og søskenmoderasjon.

Siden vi ved utlysning av Kulturskolens tilbud for skoleåret 2020/2021 pr. april 2020 ikke vet hva en elevplass koster eller om vi kan tilby friplass og søskenmoderasjon, har vi innført en "angrefrist" 1. august. Det vil si at hvis du sier opp tildelt/reregistrert elevplass innen 1. august 2020, så får du ingen faktura.

Vi sender ut informasjon pr e-post straks satsene er vedtatt politisk.

Her finner du satser og rabattordninger som var gjeldende for vårsemester 2020: