Alle kulturtjenester er stoppet, idrettshaller stengt og alle arrangement er avlyst