Aksjeselskapet Solberg Spinderi ble grunnlagt i 1818 under navnet Drammens Bomuldsspinneri og er en av landets eldste bedrifter. Bedriften var 200 år i 2018 og har fremdeles tilhold på spinneriet i Solbergelva. 

I dag eier Drammen kommune to bygninger på spinneriet i Solbergelva, Kansellibygningen (gul kontorbygning) og Verkstedet. Begge bygningene har leietakere med mye aktivitet. 

Nøkkelinformasjon

 • Drammen kommune eier to bygninger på spinneriet, Kansellibygningen (gul kontorbygning) og Verkstedet. 
 • Stiftelsen Verkstedet har faste arrangement i Vevstua og i Verkstedbygningen.
  www.stiftelsenverkstedet.no
 • Buskerud Grafiske Museum holder til i Kansellibygningen. 
  www.grafiskmuseum.org
 • Eiker Arkiv holder til i Kansellibygningen.
  www.eikerarkiv.no
 • Kulturnæringer innen feltet tekstil og design leier lokaler i Kansellibygningen.
 • I Verkstedet leier Geologiforeningen, Drammen Modelljernbaneklubb og Eiker husflidslag lokaler.
 • Det gamle kapellet, Fredtun, brukes av Nedre Eiker kirke til bl.a. konfirmasjonsundervisning og speidergrupper. Ta kontakt med kirken for mer informasjon for leie eller bruk av lokalene.

E-post

Besøksadresse

Solbergveien 22
3057 Solbergelva