Gratis klima- og energirådgivning til styrer i borettslag, sameier og boligstiftelser

I samarbeid med Viken fylkeskommune og Klima Viken tilbyr Drammen kommune gratis klima- og energirådgivning til boligeiere og boligselskap.

Rådgivningen er en del av kommunens arbeid med klima og energi, og skal bidra til kunnskapsbygging og legge til rette for at boligeiere og boligselskap skal kunne ta klimavennlige valg.

Styrer i borettslag, sameier og boligstiftelser kan få nyttige råd om hvordan de kan redusere energibruken i boligselskapet sitt.

Dette inngår i tilbudet

Digital befaring med energirådgiver

Energieffektivisering i boliger og bygg er komplekst og innebærer ofte store investeringer. Å diskutere planer og utfordringer med en objektiv energirådgiver kan derfor være smart.

Tilbudet om digital befaring med energirådgiver er gratis og uforpliktende. Vi gjør oppmerksom på at «først til mølla-prinsippet» gjelder. Vi har 4 gratis befaringstimer å dele ut i første omgang.

Digitalt informasjonsmøte

Det vil i 2023 bli gjennomført to informasjonsmøter om smarte energitiltak i boligselskaper. Møtene gjennomføres digitalt.

Om Klimasmart

Rådgivningen er en del av kampanjen Klimasmart. 

Finn kampanjeinformasjon og aktiviteter på Klimasmart sin nettside

Spørsmål til kampanjen rettes til: post@simenergi.no