Drammen kommune tilbyr frem til 15. desember 2021 gratis klima- og energirådgivning til sine innbyggere.

Tilbudet omfatter blant annet:

 • Energianalyse av din bolig på nett
 • Rådgivning på telefon og e-post
 • Digital befaring med energirådgiver (begrenset tilbud)
 • Informasjonsmøte om smarte klima- og energitiltak, sykkel og elbillading

Kampanjen retter seg mot boligeiere og pågår fra 19. april 2021 til 15. desember 2021.

Energianalyse av din bolig på nett

Verktøyet Energiportalen muliggjør objektiv nettbasert energianalyse av boligen din.

Gå til https://drammen.energiportalen.no/ og søk opp din bolig. Du får veiledning til hvordan den skal brukes.

Rådgivning på telefon og epost

Energirådgivere besvarer henvendelser på telefon og epost fra mandag til og med fredag fra klokken 09.00 til 15.00.

Energirådgivere vil hjelpe deg bl.a. med smarte klima- og energitiltak for din bolig, spørsmål om solceller, smart styring, støtteordninger og råd om ladeløsninger for elbil.

Digital befaring med energirådgiver

Du kan avtale et digitalt møte med en energirådgiver, som vil kunne hjelpe deg med smarte klima- og energiløsninger i din bolig. Dette er et begrenset tilbud.

 • Ring 466 26 000 for avtale.

Informasjonsmøte om smarte klima- og energitiltak

Det vil bli avholdt digitale informasjonsmøter om smarte klima- og energitiltak i boliger den 11. mai og 21. september.

Gå til www.klimasmart.no for nærmere informasjon og lenke til møtene.

Kampanjeinformasjon og aktiviteter finner du på www.klimasmart.no

Det vil bli publisert korte energitips filmer og konkurranser på https://www.facebook.com/klimasmart.no/

Om kampanjen

Rådgivningen skal bidra til at boligeiere bruker energi mer effektivt og klimavennlig - og i større grad bruker lokale fornybare energikilder som solenergi. I tillegg skal boligeiere få gode råd om ladeløsninger for elbil og støtteordninger.

Gjennom kampanjen kan du blant annet få råd om:

 • Elbillading
 • Etterisolering av vegger og tak
 • Bytting av vinduer og dører
 • Installering av varmepumpe
 • Solceller
 • Smart styring
 • Alternative energikilder
 • Støtteordninger fra Enova

Tilbudet er en del av kommunens arbeid med klima og energi, og skal bidra til kunnskapsbygging og legge til rette for at innbyggere skal kunne ta klimavennlige valg.

Kampanjen er finansiert av Viken fylkeskommune, og arrangeres i samarbeid med kommuner, Klima Østfold og Klimapartnere Viken. Tjenestene og rådgivningen er levert av Energiportalen AS, Energibygg AS, Simenergi AS, Asplan Viak AS, Naturvernforbundet og Elbilforeningen.