Gratis klima- og energirådgivning

Viken fylkeskommune tilbyr gratis klima- og energirådgivning til sine innbyggere. Tilbudet varer ut 2023.

Rådgivningen er en del av kommunens arbeid med klima og energi, og skal bidra til kunnskapsbygging og legge til rette for at innbyggere skal kunne ta klimavennlige valg. Tilbudet retter seg mot boligeiere og borettslag/sameier.

Dette inngår i tilbudet

Energianalyse av din bolig på nett

Verktøyet Energiportalen muliggjør objektiv, nettbasert energianalyse av boligen din.

Gå til https://drammen.energiportalen.no/ og søk opp din bolig. Du får veiledning til hvordan den skal brukes.

Digital befaring med energirådgiver

Du kan avtale et digitalt møte med en energirådgiver, som vil kunne hjelpe deg med smarte klima- og energiløsninger for din bolig. Dette er et begrenset tilbud.

Webinarer om smarte klima- og energitiltak

Det arrangeres gratis webinarer for henholdsvis huseiere og borettslag/sameier. 

Om Klimasmart

Rådgivningen er en del av kampanjen Klimasmart. Den skal bidra til at boligeiere og borettslag/boligsameier bruker energi mer effektivt og klimavennlig – og i større grad bruker lokale fornybare energikilder som solenergi.

Gjennom kampanjen kan du blant annet få råd om:

  • Elbillading
  • Etterisolering av vegger og tak
  • Bytting av vinduer og dører
  • Installering av varmepumpe
  • Solceller
  • Smart styring
  • Alternative energikilder
  • Støtteordninger fra Enova

All informasjon og aktiviteter finner du på www.klimasmart.no

Følg med på kampanjens Facebook-side. Der vil det bli publisert korte energitips filmer og konkurranser: https://www.facebook.com/klimasmart.no/