Handel med fyrverkeri

Drammensregionens brannvesen IKS har ansvar for behandling av søknader om handel med fyrverkeri og for tilsyn av utsalgssteder.

Frist for å sende inn søknad er 1. mai. Ufullstendige søknader og søknader som mottas etter fristens utløp vil ikke bli behandlet og søknadsskjema vil heller ikke være tilgjengelig.

Bruk av fyrverkeri er normalt sett kun tillatt på nyttårsaften mellom kl. 18.00 - 02.00