Hel- og deleide kommunale virksomheter

Drammen kommune har valgt å selskapsorganisere deler av sin virksomhet i hel- eller deleide selskaper, bl.a. kommunale foretak (KF), aksjeselskaper (AS) og interkommunale selskaper (IKS).

Formålene med de ulike eierposisjonene varierer fra selskap til selskap, og er nedfelt i selskapsvise eierstrategier og selskapsvedtekter.