Kemneren i Drammen

Overføring av skatteoppkrevingen fra kommunen til Skatteetaten

Stortinget har vedtatt å overføre skatteoppkreverfunksjonen fra kommunene til Skatteetaten. 

Fra 1. november 2020 har Skatteetaten overtatt ansvaret for skatteoppkreveroppgavene fra kommunen. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

Oppgavene som overføres til Skatteetaten i november er blant annet behandling av restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift.

Du finner mer informasjon på skatteetaten.no. Her kan du finne svar på mange spørsmål og mulighet for å sende inn spørsmål, søknader, bestilling av utskrifter, klager m.m. via nett. Trenger du mer hjelp, kan du kontakte Skatteetaten på telefon 800 80 000.

Publikumsveiledningen ved skattekontorene er nå på grunn av koronasituasjonen kun tilgjengelig for tilfeller der det er nødvendig med personlig oppmøte. Spørsmål om skatteoppkreveroppgaver henvises til skatteetaten.no eller telefon.

Kommunale krav og avgifter

Hvis du har fått en faktura vedr. vann og avløp, barnehage, husleie, eller andre kommunale avgifter, skal du fortsatt kontakte Drammen kommune.

Oppfølging av kommunale krav og avgifter blir i kommunen. Har du spørsmål til dem kan du sende en e-post til innkreving@drammen.kommune.no