Kemnerkontoret har ansvaret for å kreve inn skatter og avgifter som skal finansiere viktige samfunnsoppgaver.

Kemneren har ansvar for og skal bidra til å informere og veilede  innbyggere og næringsliv, slik at de kjenner sine rettigheter og plikter, og at regelverket blir lettere tilgjengelig.

Kemneren skal yte god veiledning til skattebetalere og betalere av kommunale krav.

Nettsidene til Kemneren i Drammen

Skatt for arbeidsgivere og selskaper

Kemneren gir veiledning til arbeidsgivere og selskaper