Nye regionale miljøkrav – delta på informasjonskveld

Delta på informasjonskvelder om de nye regionale miljøkravene som innføres delvis fra høsten 2024 og for fullt fra 2025. Påmeldingsfrist 14. juni.

For å redusere avrenning av næringsstoffer fra jordene til vassdragene og til slutt Oslofjorden, innfører Statsforvalteren i Oslo og Viken nye regionale miljøkrav gjennom forskrift som regulerer jordbruksdrift. 

Blant annet skal man ikke pløye om høsten – det vil få konsekvenser for gårdbrukerne, som må legge om driften ganske kraftig. Man forventer også noe redusert produktivitet som følge av innføring av krav, men dette vil til dels kompenseres gjennom tilskuddsmidler. 

Informasjonskvelder

Landbrukskontorene i Drammen, Lier og Øvre Eiker arrangerer i samarbeid med Vannområdene Lierelva, Drammenselva og Eikeren og Statsforvalteren i Oslo og Viken, tre informasjonskvelder om de nye regionale miljøkravene i landbruket. Alle er velkomne på alle møtene uavhengig av hvilken kommune du tilhører.

Alle møter er fra kl. 18.00 -21.00.

Velg mellom følgende kvelder:

  • 19. juni: Lier kulturscene på Hegg skole, Heggveien 4, 3404 Lier
  • 24. juni: Festsalen på rådhuset i Øvre Eiker, Stasjonsgata 24, 3300 Hokksund
  • 25. juni: Futurum, Wergelands gate 9, 3019 Drammen

Husk å oppgi eventuelle matpreferanser. Det er gratis deltakelse og servering, men du må melde deg på. 

Påmeldingsfrist: 14. juni 

Meld deg på via skjema