Næringsvekst 2020

Prosjektet Næringsvekst 2020 er et fellesprosjekt mellom Drammen kommune og lokale bedrifter, og har som mål å bidra til å etablere nye arbeidsplasser i Drammen.

Sørger for akuttbistand for lokale bedrifter

Næringsvekst 2020 skulle egentlig jobbe for å skaffe regionen arbeidsplasser. Koronaen gjorde at de måtte tenkte helt nytt. Nå har prosjekter besluttet å omdisponere midler for å gi akuttbistand til bedrifter.

Næringsvekst 2020 har nå brukt de omdisponerte midlene til å opprette et eget rådgiverteam som skal bistå bedrifter i denne vanskelige perioden.

Teamet består av spesialister fra elleve selskaper. De kan veilede bedrifter innenfor revisjon, advokattjenester, kommunikasjon, ledelse og bedriftsrådgivning, m.m. I tillegg vil Nav Drammen og Drammen kommune være med i denne satsingen.

Om Næringsvekst 2020

Næringsvekst 2020 har som mål å forsterke prosesser og prosjekter som bidrar til å etablere nye arbeidsplasser i Drammen.

Kommunikasjon, koordinering og organisering er prosjektets sentrale virkemidler for å stimulere og støtte tiltak og prosesser som næringslivet selv initierer, deltar i og finansierer. Prosjektet er fireårig, fra 2017-2020.

Overordnede mål for Næringsvekst 2020

  • Drammen skal være en foretrukket kommune på Østlandet for næringsetablering og som bostedskommune.
  • For hver hver annen nye innbygger er målet å etablere en ny arbeidsplass.
  • Les mer om Næringsvekst 2020

Satsningsområder

Prosjektets overordnede satsningsområder er eiendomsutvikling, helsenæring, gründersatsning og besøksnæring.