Alle som har en salgs- eller skjenkebevilling må hvert år betale et bevillingsgebyr for for å opprettholde retten til å skjenke eller selge alkoholholdig drikk.

Drammen kommune sendte den 17.03.2020 ut brev med skjema for omsetningsoppgave til alle som har salgs- eller skjenkebevilling.

Følgende skal sendes inn:

1. Utfylt omsetningsoppgave. Skjemaet skal signeres og stemples av regnskapsfører og signeres av bevillingshaver.

2. Opplysninger fra alkoholleverandører om deres alkoholsalg til bevillingshaver for tidsrommet fra 1. januar 2019 til 31. desember 2019.

Frist for innsending av omsetningsoppgaven med vedlegg er innen 20.04.2020.

Vi anbefaler at dere sender inn dokumentasjonen per e-post til , merkes med saksnummer 20/26402 (for SKJENKEBEVILLINGER) eller 20/01085 (for SALGSBEVILLNGER) og navn på bevillingshaver.

For mer informasjon les brevet som er sendt til bevillingshaver via Altinn.