Retningslinjer for alkoholsaker for perioden 2020-2024

Den 22. september 2020 vedtok Kommunestyre nye retningslinjer for alkoholsaker for perioden 2020-2024.

Retningslinjer for alkoholsaker 2020-2024 (pdf)

Forskrift om åpningstider i serveringssteder

Den 16. desember 2020 vedtok Kommunestyret ny forskrift om åpningstider i serveringsteder.