Fra 1. januar 2020 gikk kommunene Svelvik, Nedre Eiker og Drammen sammen i en ny kommune. For nye, innkomne søknader vil retningslinjene for de tidligere kommunene gjelde, inntil nye  retningslinjer er vedtatt.

 Se hvor de tidligere kommunegrensene gikk 

 Finn retningslinjer som gjelder:

Felles retningslinjer for alkoholsaker for den nye kommunen vedtas i løpet av våren 2020. Mest sannsynlig i juni.