Kemneren i Drammen

Kemnerkontoret har ansvaret for å kreve inn skatter og avgifter som skal finansiere viktige samfunnsoppgaver.

Kemneren har informasjonsansvar og veiledningsoppgaver som skal bidra til at innbyggere og næringsliv kjenner sine rettigheter og plikter, og at regelverket blir lettere tilgjengelig.

Kemneren skal yte god veiledning til skattebetalere og betalere av kommunale krav.

Skatt for arbeidsgivere og selskaper

Skatt Sør 

  • På Skatteetaten bedrift får du hjelp med skatt og avgifter og finner skatterelatert informasjon for deg som skal starte og drive bedrift.
  • Skatteetaten

Vann- og avløpsgebyr

Plan- og byggesaksgebyr