Skatter og avgifter

1. november 2020 overtok Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene fra kommunen. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

Oppgavene som overføres til Skatteetaten i november er blant annet behandling av restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift.

Du finner mer informasjon på skatteetaten.no. Her kan du finne svar på mange spørsmål og mulighet for å sende inn spørsmål, søknader, bestilling av utskrifter, klager m.m. via nett. Trenger du mer hjelp, kan du kontakte Skatteetaten på telefon 800 80 000.

Publikumsveiledningen ved skattekontorene er nå på grunn av koronasituasjonen kun tilgjengelig for tilfeller der det er nødvendig med personlig oppmøte. Spørsmål om skatteoppkreveroppgaver henvises til skatteetaten.no eller telefon.

Kommunale krav og avgifter

Oppfølging av kommunale krav og avgifter er blitt værende i kommunen. Spørsmål rundt innkreving av kommunale krav og avgifter kan rettes på e-post til innkreving@drammen.kommune.no eller telefon 32 04 61 40 (telefontid mellom 9.00 og 15.00).

Skatt Sør 

  • På Skatteetaten bedrift får du hjelp med skatt og avgifter og finner skatterelatert informasjon for deg som skal starte og drive bedrift.
  • Skatteetaten

Vann- og avløpsgebyr

Plan- og byggesaksgebyr