Kommunen plikter å ha et tilbud om gratis leksehjelp i grunnskolen.

Hva er leksehjelp?

  • Skal gi eleven hjelp med skolearbeidet
  • Gis på enkelte trinn og dager etter skoletid
  • Frivillig tilbud for elevene
  • Organiseres og gjennomføres av ansatte på skolen
  • Er ikke en del av opplæring til eleven
  • Gratis for elevene

Organisering

Tilbudet om leksehjelp kan fordeles fritt på 1.-10. årstrinn. Dette gir kommunene og de private skolene fleksibilitet og handlefrihet til selv å bestemme hvordan de organiserer leksehjelpen. 

I Drammen kommune blir leksehjelptilbudet lagt til ulike trinn på skolene. Ta kontakt med nærskolen om du trenger informasjon om leksehjelptilbudet ved skolen.