Kommunestyret i Drammen har ikke vedtatt nytt ordensreglement enda. Inntil dette er gjort gjelder ordensreglementene for de tre tidligere kommunene.