Alle barneskolene i Drammen har tilbud om SFO (skolefritidsordning) eller AKS (aktivitetskole). Her kan elevene være før og etter skoletid.

Hva er SFO og AKS?

 • SFO og AKS er et tilbud for elever på 1.- 4. trinn, før og etter skoletid. Eldre elever kan også søke om plass.
 • SFO og AKS holder åpent i høstferien, vinterferien og deler av skolens sommerferie. I feriene er SFO og AKS heldagstilbud. 
 • På SFO og AKS kan elevene være med på ulike organiserte aktiviteter på skolens område, spise et enkelt måltid etter skoletid og leke med andre barn. 
 • Noen barneskoler har AKS, mens andre har SFO. Dette skyldes ulik praksis i de tre tidligere kommunene. Drammen vil harmonisere tilbudene i løpet av 2020.

Søke, endre eller si opp plass? 

Dette gjør du i Foreldreportalen i Vigilo: 

 1. Logg på: https://vigilo.no/
 2. Velg: "Logg inn OAS"
 3. Velg din kommune (Drammen)
 4. Logg inn med ID-porten

Skal barnet fortsette på SFO og AKS neste skoleår?

Du trenger ikke søke om å plass på SFO og AKS for hvert skoleår. Har barnet fått plass beholdes plassen til den sies opp, eller til barnet går ut av 4.trinn. Har du rett på redusert oppholdsbetaling må du søke om dette for hvert skoleår.

Søke redusert betaling?

Dette gjør du i Foreldreportalen i Vigilo: 

 1. Logg på: https://vigilo.no/
 2. Velg: "Logg inn OAS"
 3. Velg din kommune (Drammen)
 4. Logg inn med ID-porten
 5. Trykk på eget navn (ikke navn til barnet), for å søke om redusert oppholdsbetaling. 

Når du søker redusert oppholdsbetaling må du laste opp dokumentasjon på familiens samlede inntekt, som er selvangivelsen fra forrige år. Har det skjedd store endringer i familiens inntekt siden siste selvangivelse, må dette dokumenteres.

Hva koster SFO og AKS?

Les om priser, søskenmoderasjon og redusert foreldrebetaling.

Vedtekt

Ferie og fridager 

Har du spørsmål?

Om du har spørsmål om SFO og AKS kan du kontakte skolene direkte, eller ta kontakt med forvaltningskontoret for barnehage og skole.

KONTAKT FORVALTNINGSKONTORET FOR BARNEHAGE OG SKOLE

E-post som gjelder skole og SFO/AKS: drammensskolene@drammen.kommune.no

E-post som gjelder barnehage: drammensbarnehagene@drammen.kommune.no

Telefon: 32 04 43 00

Telefontid:
Mandag – Tirsdag: kl. 09.00 – 11.00 og kl.13.00 – 15.00
Torsdag – Fredag: kl. 09.00 – 11.00 og kl.13.00 – 15.00

Besøksadresse: Engene 1, 3015 Drammen