Oversikt over ferie og fridager i SFO og AKS for skoleåret 2021-2022

Stengt hvert år 

 • Lørdager og søndager
 • Helligdager
 • 1. mai og 17. mai
 • Onsdag før skjærtorsdag stenger SFO og AKS klokken 12.00.
 • SFO og AKS er stengt fire sammenhengende uker i juli 2021

Planleggingsdager

Alle SFO og AKS har fem planleggingsdager i året, og da er SFO og AKS stengt.

I oversikten under finner du datoer for når de ulike SFO og AKS er stengt, og hvilken dag som er første åpningsdag etter sommerferie og juleferie.

Oversikten oppdateres fortløpende når datoer på skolen er bestemt.

Skole stengte dager på AKs og sfo, 2020-2021 Første åpningsdag etter sommerferie og juleferie
Aronsløkka
 • 3.august
 • 4.august 
 • 12.august
 • Første dag etter sommerferien er 5.august

 

Bragernes    
Brandengen
 • 3.august
 • 10.august
 • 11.august
 • Første dag etter sommerferien er 4.august

 

Danvik
 • 13.august
 • 14.august
 • Første dag etter sommerferien er 3.august.
Fjell
 • 3.august
 • 4.august
 • Første dag etter sommerferien er 5.august.
Gulskogen
 • 11.august
 • 12.august
 • Første dag etter sommerferien er 3.august.
Frydenhaug
 • 12.august
 • 13.august
 • 14.august
 
Hallermoen
 • 3.august
 • 10.august
 • Første dag etter sommerferien er 4.august.
Konnerud
 • 10.august
 • Første dag etter sommerferien er 3.august.
Krokstad
 • 13. august
 • 14. august
 • 4. januar
 • 6. april
 • 14. mai
 • Første dag etter sommerferien er 3.august
 • Første dag etter juleferien er 5.januar

 

Mjøndalen
 • 13. august
 • 4. januar
 • 14. mai
 • Første dag etter sommerferien er 3.august

 

Rødskog
 • 10. august
 • Første dag etter sommerferien er 3.august

 

Skoger
 • 10.august
 • 11.august
 • Første dag etter sommerferien er 3.august.
Solberg
 • 3.august
 • Første dag etter sommerferien er 4.august.
Steinberg
 • 10.august
 • 23.desember
 • 6.april
 • 14.mai
 • 2.juli
 • Første dag etter sommerferien er 3.august.
Stenseth
 • 3.august
 • Første dag etter sommerferien er 4.august.
Tangen
 • 12. august
 • 13. august
 • 14. august
 • Første dag etter sommerferien er 27.juli

 

Tømmerås
 • 12.august
 • 13.august
 • 14.august
 • Første dag etter sommerferien er 27.juli. (For 1.trinn er første dag 3.august)
Vestbygda
 • 3. august
 • 13. august
 • 14. august
 • Første dag etter sommerferien er 4.august

 

Øren
 • 3.august
 • 10.august
 • Første dag etter sommerferien er 4.august

 

Åsen
 • 3.august
 • 4.august
 • Første dag etter sommerferien er 5.august

 

Åskollen
 • 10.august
 • Første dag etter sommerferien er 3.august. (For 1.trinn er første dag 4.august)
Åssiden
 • 3. august
 • 12. august
 • Første dag etter sommerferien er 4.august

 

 • Ta kontakt med skolen om du har du spørsmål om ferie og planleggingsdager ved SFO og AKS.