Oversikt over ferie og fridager i SFO og AKS våren 2020.

Stengt hvert år 

  • Lørdager og søndager
  • Helligdager
  • 1. mai og 17. mai

Sommerstengt 2020

  • SFO i tidligere Svelvik: uke 28, 29 og 30. Det vil si 6. juli - 26. juli.
  • AKS i tidligere Drammen: uke 28, 29, 30 og 31. Det vil si 6. juli - 31. juli. 
  • SFO i tidligere Nedre Eiker: Alle dager i juli måned.

Planleggingsdager

Når det er planleggingsdag for ansatte på SFO og AKS, er SFO og AKS stengt. 

For skoleåret 2019 - 2020 vil noen SFO og AKS ha gjennomført planleggingsdager i løpet av høsthalvåret, mens andre vil gjennomføre dette våren 2020. 

Dato for enkelte skole våren 2020

Skole Datoer våren 2020
Aronsløkka

AKS åpner 2. januar etter juleferien

Påsken: AKS stenger klokken 12.00 onsdag 8. april. Stengt fra 9. april til og med 13. april.

Bragernes

AKS åpner 2. januar etter juleferien

Påsken: AKS stenger klokken 12.00 onsdag før skjærtorsdag. Stengt fra 9. april til og med 13. april.

Siste dag før sommerferie er 3. juli.

Brandengen

AKS åpner 2. januar etter juleferien

Onsdag 8. april (onsdag før skjærtorsdag) stenger vi klokken 12.00. Stengt fra 9. april til og med 13. april.

Siste åpningsdag før ferien er fredag 3. juli.

Danvik

AKS åpner 2. januar etter juleferien

Påsken: AKS er stengt fra 9. april til og med 13. april.

Planleggingsdag 22. mai.

Siste dag før sommerferie er 3. juli.

Fjell

AKS åpner 2. januar etter juleferie.

Påsken: AKS er stengt fra 9. april til og med 13. april.

Planleggingsdag 22. mai.

Siste dag før sommerferie er 3. juli.

Gulskogen

AKS åpner 2. januar etter juleferien

Onsdag 8. april (onsdag før skjærtorsdag) stenger vi klokken 12.00. Stengt fra 9.april til og med 13.april.

Siste åpningsdag før ferien 30. juni

Frydenhaug

AKS åpner 2. januar etter juleferien

Påsken: AKS er stengt fra 9. april til og med 13. april.

Siste dag før sommerferie er 3. juli.

Hallermoen

AKS åpner 2. januar etter juleferien

Påsken: Onsdag før skjærtorsdag stenger AKS klokken 12.00. AKS er stengt fra 9. april til og med 13. april.

Siste dag før sommerferie er 3. juli.

Konnerud

AKS åpner 2. januar etter juleferien

Påsken: AKS er stengt fra 9. april til og med 13. april.

Planleggingsdag 22. mai.

Siste dag før sommerferie er 3. juli.

Krokstad

Stengt i påsken: 6. april, 7. april og 8. april

SFO er stengt/planleggingsdag: 22. mai

Siste dag før sommerferien: 30. juni 

Mjøndalen

Første dag etter juleferie: 2. januar

Steng i påsken: Fra 6. april til og med 13. april

Planleggingsdag: 22. mai

Siste dag før sommerferie: 30. juni

Rødskog

2. januar: første dag etter juleferie

8. april: vi stenger klokken 12.00

3. juli: siste åpningsdag før ferien

Skoger

AKS åpner 2. januar etter juleferien

Stengt i påsken fra 6. april til og med 13. april

Siste dag før sommerferien er 3. juli.

Solberg

SFO åpner 2. januar etter juleferien

Påskeferie: 6. april - 13. april

Planleggingsdag: 22. mai

Siste åpningsdag før ferien: 30. juni

Steinberg

AKS åpner 2. januar etter juleferien

Påsken: AKS er stengt fra 6. april til og med 13. april.

Planleggingsdag 22. mai.

Siste dag før sommerferie er 30. juni.

Stenseth

SFO åpner 2. januar etter juleferie

Påskeferie: 6. april - 13. april.

Planleggingsdag 22.mai

Siste åpningsdag før sommerferien: 30. juni. Stengt i juli. 

Tangen

2.- og 3. januar: planleggingsdager

6.januar: første åpningsdag etter juleferien

Påsken: stengt fra 6. april til og med 13. april

3. juli: siste dag som er åpent før sommerferien

Tømmerås

2.- og 3. januar: planleggingsdager

6.januar: første åpningsdag etter juleferien

Påsken: stengt fra 6. april til og med 13. april

3. juli: siste dag som er åpent før sommerferien

Vestbygda

AKS åpner 2. januar etter juleferien

Påsken: Onsdag før skjærtorsdag stenger AKS klokken 12.00. AKS er stengt fra 9. april til og med 13. april.

Siste dag før sommerferie er 3. juli.

Øren

AKS åpner 2. januar etter juleferien

Påsken: Onsdag før skjærtorsdag stenger AKS klokken 12.00. AKS er stengt fra 9. april til og med 13. april.

Siste dag før sommerferie er 3. juli.

Åsen

AKS åpner 2. januar etter juleferien

Påsken: AKS er stengt fra 6. april til og med 13. april.

Planleggingsdag 22. mai.

Siste dag før sommerferie er 30. juni

Åskollen

Første dag etter juleferien: 2. januar

Stengt i påsken: Onsdag før skjærtorsdag stenger vi kl 12:00. Fra 9. april til og med 13. april er AKS stengt.

Siste åpningsdag før sommerferien: 3.juli

Åssiden

Første dag etter juleferie: 2. januar

Stengt i påsken: Onsdag før skjærtorsdag stenger vi kl 12:00. Fra 9 april til og med 13. april er AKS stengt.

Siste åpningsdag før sommerferien: 3.juli

  • Ta kontakt med skolen om du har du spørsmål om ferie og planleggingsdager ved SFO og AKS.