Våren 2020 vil prisene på SFO og AKS for familier med lav inntekt variere. Din tilhørighet til tidligere kommune avgjør hvilke regler som gjelder for familien.

Tidligere Nedre Eiker 

Tidligere Nedre Eiker har ikke hatt fast redusert pris eller gratis plass på SFO for familier med lav inntekt. Har foresattes samlede bruttoinntekt vært under 299 574 kroner i året, kan foresatte søke om redusert oppholdsbetaling. For våren 2020 vil dette fortsatt gjelde for familier med barn som har skoletilhørighet i tidligere Nedre Eiker.

Tidligere Drammen

I tidligere Drammen fikk familier med samlet inntekt under 462 000 kroner tilbud om gratis plass på AKS. Familier med samlet inntekt over 462 000 kroner betalte ordinære priser for plasser. For våren 2020 vil de samme ordningene om gratisplasser gjelde for familier som har barn med skoletilhørighet i tidligere Drammen.

Tidligere Svelvik

I tidligere Svelvik fikk familier redusert pris om familiens samlet inntekt var under 533 500 kroner. Tabellen under viser hva plasser på SFO våren 2020 vil koste, for familier som har barn med skoletilhørighet i tidligere Svelvik. 

familiens Inntekt 100% plass 80% plass 60% plass 40% plass Etter-middag For-middag
Over 533 500 3 338 kr 2 670 kr 2 002 kr 1 335 kr 2 003 kr 1 335 kr
450 000 - 533 499 2 815 kr 2 253 kr 1 689 kr 1 126 kr 1 689 kr 1 126 kr
367 000 - 449 999 2 296 kr 1 837 kr 1 377 kr 918 kr 1 377 kr 918 kr
284 000 - 366 999 1 777 kr 1 422 kr 1 066 kr 710 kr 1 066 kr 710 kr
201 000 - 283 999 1 257 kr 1 006 kr 754 kr 503 kr 754 kr 503 kr
  • Familier med inntekt under 200 999 skal betale maksimalt 6% av årsinntekten
  • Pris for kjøp av enkeltdager: 239 kroner

Du må søke om redusert pris eller gratisplass

Familier som har rett på reduksjon i pris eller gratisplasser på SFO og AKS må søke om dette selv i den nye foreldreportalen i Vigilo. 

  1. Logg på: https://vigilo.no/
  2. Velg: "Logg inn OAS"
  3. Velg din kommune (Drammen)
  4. Logg inn med ID-porten
  5. Trykk på eget navn/foresattes navn, og følg instruksjonen for å søke redusert pris eller gratisplass.

KONTAKT FORVALTNINGSKONTORET FOR BARNEHAGE , SKOLE OG SFO/AKS

E-post som gjelder skole og SFO/AKS: 

E-post som gjelder barnehage:

Telefon: 32 04 43 00

Besøksadresse: Engene 1, 3015 Drammen