SFO og AKS skal ha egne vedtekter som beskriver tilbudet.

Vedtektene skal gi foreldre informasjon som gir mulighet for å vurdere innhold og kvalitet i forhold til pris. Vedtektene skal også sikre at forholdene på SFO og AKS ikke forandrer seg underveis i et skoleår.

Våren 2020

Det er ikke laget felles vedtekter for SFO og AKS for skolene i Drammen enda. Inntil dette er gjort vil vedtektene fra de tre tidligere kommunen gjelde.

Det er likevel noen forhold som ikke vil gjelde i tidligere vedtekter, og det er bestemmelser om plasstyper, oppholdsbetaling, søskenmoderasjon og hvordan søke plass, endre plass eller si opp plass. Dette har kommunestyret i Drammen bestemt skal være felles for alle fra 01.01.20.

  1. Logg på: https://vigilo.no/
  2. Velg: "Logg inn OAS"
  3. Velg din kommune (Drammen)
  4. Logg inn med ID-porten

Tidligere vedtekter

Bortsett fra melde på, endre plass, si opp plass, plasstyper, oppholdsbetaling og søskenmoderasjon vil vedtektene fra de tre tidligere kommunene gjelde. Din folkeregistrerte adresse avgjør hvilken vedtekt du skal forholde deg til.

Ny felles vedtekt

Arbeidet med ny vedtekt for SFO og AKS i Drammen kommune vil starte våren 2020. Vedtekten vil legges ut på nettsiden når den er ferdig.