Priser SFO

Alle barneskolene i Drammen har tilbud om SFO (skolefritidsordning). Her finner du oversikt over hva tilbudet koster.

Plasstyper 

 • 100 % plass = 5 dager i uken
 • 80 % plass = 4 dager i uken
 • 60 % plass = 3 dager i uken
 • 40 % plass = 2 dager i uken
 • 60 % plass = Ettermiddag hel uke
 • 40 % plass = Formiddagsplass hel uke (morgentilbud) 
 • Kjøp av enkeltdager

Oppholdsbetaling

Satsene gjelder per måned.

plasstype satser plass satser kost (mat)

100 % plass

Alle dager

Kr 3 548 Kr 165

80 % plass

Fire hele dager

Kr 2 838 Kr 129

60 % plass

Tre hele dager

Kr 2 128 Kr 101

40 % plass

To hele dager

Kr 1 419 Kr 69

60 % plass

Fem ettermiddager

Kr 2 128 Kr 165

40 % plass

Fem formiddager

Kr 1 419 Kr 0
Kjøp av enkeltdager Kr 254 Kr 0

Moderasjonsordninger og gratisplasser

Søskenmoderasjon 

 • 30 % avslag til barn nummer to
 • 50 % avslag fra og med barn nummer tre

Gratisplasser 

 • Det er gratis plass for barn som bor i familier med samlet inntekt under 300 000 kroner. Gratis plass for denne gruppen gjelder for alle plasstyper.
 • Det er gratis plass for barn med særskilte behov på 5.-7.trinn. Kriteriet for tildeling av plass for barn med særskilte behov, er at barnet har nedsatt funksjonsevne som medfører omfattende og/eller vedvarende behov for tilsyn før og etter skoletid.

Redusert foreldrebetaling

I Drammen kommune skal ingen skal betale mer enn 5 prosent av samlet kapital- og personinntekt i husholdningen per barn, med øvrig grense på 611 967 kroner. 

De nasjonale reglene for redusert foreldrebetaling for tilsvarende ordning, er at ingen skal betale mer enn 6 prosent av samlet inntekt i husholdningen per barn. Les mer om reglene på Lovdata.

12 timer gratis plass for barn på 1.- og 2.trinn 

Alle elever som går på 1.trinn får gratis plass på SFO, 12 timer hver uke. Dette er helt uavhengig av hva familien har som samlet inntekt. Fra skoleåret 2023-2024 gjelder dette også for elever på 2.trinn.

Du kan i tillegg søke på andre moderasjonsordninger som eksempelvis søskenmoderasjon og redusert foreldrebetaling for de med lav inntekt. 

Organisering av tilbudet om 12 timer gratis plass

 • Tilbudet om gratis 12 timer plass er lagt til etter undervisningstid hver dag.
 • Tidspunktet for tilbudet kan variere noe fra dag til dag, men er cirka 2 til 2,5 timer per dag. Den enkelte skole har oversikt over tidspunktene for dette tilbudet på egen SFO.
 • I skolens ferier kan de 12 timene fordeles annerledes, etter avtale med den enkelte SFO.

De 12 timene som er gratis kommer til fratrekk på ordinær oppholdsbetaling

 • Du kan søke om plass som kun gjelder de 12 timene som er gratis.
 • Dersom du har søkt ordinære plasstyper i SFO, vil de 12 timene som er gratis komme til fratrekk på oppholdsbetalingen.

Tilbud om gratis plass på 1.trinn skoleåret 2022-2023

Kommunen har fått midler fra regjeringer til å kunne tilby gratis plass på SFO for skoleåret 2022-2023 for alle barn på 1.trinn som bor i familier med samlet inntekt under 445 908 kroner per år (4G). Dette tilbudet inkluderer også gratis mat. 

For at kommunen skal kunne vurdere om barnet på 1.trinn har rett til gratis plass på SFO, må familien:

 1. søke om plass på SFO som vanlig.
 2. søke redusert oppholdsbetaling.