Priser SFO

Alle barneskolene i Drammen har tilbud om SFO (skolefritidsordning). Her finner du oversikt over hva tilbudet koster.

Plasstyper 

 • 100 % plass = 5 dager i uken
 • 80 % plass = 4 dager i uken
 • 60 % plass = 3 dager i uken
 • 40 % plass = 2 dager i uken
 • 60 % plass = Ettermiddag hel uke
 • 40 % plass = Formiddagsplass hel uke (morgentilbud) 
 • Kjøp av enkeltdager

Oppholdsbetaling

Satsene gjelder per måned.

plasstype satser plass satser kost (mat)
100 % plass Kr 3 421 Kr 159
80 % plass Kr 2 737 Kr 124
60 % plass Kr 2 052 Kr 97
40 % plass Kr 1 368 Kr 67
Ettermiddag hel uke Kr 2 052 Kr 159
Formiddagsplass hel uke Kr 1 368 Kr 0
Kjøp av enkeltdager Kr 245 Kr 0

Moderasjonsordninger og gratisplasser

Søskenmoderasjon 

 • 30 % avslag til barn nummer to
 • 50 % avslag fra og med barn nummer tre

Gratisplasser 

 • Det er gratis plass for barn som bor i familier med samlet inntekt under 300 000 kroner. Gratis plass for denne gruppen gjelder for alle plasstyper.
 • Det er gratis plass for barn med særskilte behov på 5.-7.trinn. Kriteriet for tildeling av plass for barn med særskilte behov, er at barnet har nedsatt funksjonsevne som medfører omfattende og/eller vedvarende behov for tilsyn før og etter skoletid.

Redusert foreldrebetaling

Det er innført redusert foreldrebetaling for de med lav inntekt på 1.-4.trinn fra august 2021. Ordningen i Drammen kommune innebærer at ingen skal betale mer enn 5 prosent av samlet kapital- og personinntekt i husholdningen per barn, med øvrig grense på 611 967 kroner. 

De nasjonale reglene for redusert foreldrebetaling for tilsvarende ordning, er at ingen skal betale mer enn 6 prosent av samlet inntekt i husholdningen per barn. Les mer om reglene på Lovdata.

Gratis 12 timer på SFO for elever på 1.trinn 

Skoleåret 2022-2023 vil alle elever som går på 1.trinn få gratis plass på SFO, 12 timer hver uke. Dette er en ny ordning fra regjeringen, og gjelder alle barn på 1.trinn i grunnskolen i Norge.

 • SFO i Drammen kommune tilbyr gratis plass på SFO for elevene på 1.trinn rett etter undervisningstid hver dag. I snitt cirka 2,5 timer per dag.
 • I skolens ferier kan de 12 timene fordeles annerledes, etter avtale med den enkelte SFO.
 • Foresatte må søke om plass på SFO som vanlig, og så vil kostnaden for 12 timer trekkes fra på fakturaen hver måned.
 • Fra 1.mai kan du søke om plass på SFO med start 1.august.