Priser SFO

Alle barneskolene i Drammen har tilbud om SFO (skolefritidsordning). Her finner du oversikt over hva tilbudet koster.

Plasstyper 

 • 100 % plass = 5 dager i uken
 • 80 % plass = 4 dager i uken
 • 60 % plass = 3 dager i uken
 • 40 % plass = 2 dager i uken
 • 60 % plass = Ettermiddag hel uke
 • 40 % plass = Formiddagsplass hel uke (morgentilbud) 
 • Kjøp av enkeltdager

Oppholdsbetaling

Satsene gjelder per måned.

plasstype satser plass satser kost (mat)
100 % plass Kr 3 421 Kr 159
80 % plass Kr 2 737 Kr 124
60 % plass Kr 2 052 Kr 97
40 % plass Kr 1 368 Kr 67
Ettermiddag hel uke Kr 2 052 Kr 159
Formiddagsplass hel uke Kr 1 368 Kr 0
Kjøp av enkeltdager Kr 245 Kr 0

Moderasjonsordninger og gratisplasser

Søskenmoderasjon 

 • 30 % avslag til barn nummer to
 • 50 % avslag fra og med barn nummer tre

Gratisplasser 

 • Det er gratis plass for barn som bor i familier med samlet inntekt under 300 000 kroner. Gratis plass for denne gruppen gjelder for alle plasstyper.
 • Det er gratis plass for barn med særskilte behov på 5.-7.trinn. Kriteriet for tildeling av plass for barn med særskilte behov, er at barnet har nedsatt funksjonsevne som medfører omfattende og/eller vedvarende behov for tilsyn før og etter skoletid.

Redusert foreldrebetaling

Det er innført redusert foreldrebetaling for de med lav inntekt på 1.-4.trinn fra august 2021. Ordningen i Drammen kommune innebærer at ingen skal betale mer enn 5 prosent av samlet kapital- og personinntekt i husholdningen per barn, med øvrig grense på 611 967 kroner. 

De nasjonale reglene for redusert foreldrebetaling for tilsvarende ordning, er at ingen skal betale mer enn 6 prosent av samlet inntekt i husholdningen per barn. Les mer om reglene på Lovdata.

Betalingssatser for barn på 1.trinn 

Regjeringen innfører nye moderasjonsordninger på SFO fra skoleåret 2022-2023, for alle barn som går på 1.trinn. Disse kommer i tillegg til de moderasjonsordninger som gjelder for alle barn i SFO, som søskenmoderasjon og redusert foreldrebetaling for de med lav inntekt.

Gratis 12 timer på SFO 

Alle elever som går på 1.trinn får gratis plass på SFO, 12 timer hver uke. Dette er helt uavhengig av hva familien har som samlet inntekt.

Du kan søke om plass på SFO som kun gjelder for de 12 timene som er gratis.

 • Tilbudet om gratis 12 timers plass er lagt til etter undervisningstid hver dag.
 • Tidspunktet for tilbudet kan variere noe fra dag til dag, men er cirka 2 til 2,5 timer per dag. Den enkelte skole har oversikt over tidspunktene for dette tilbudet på egen SFO.
 • I skolens ferier kan de 12 timene fordeles annerledes, etter avtale med den enkelte SFO.

De 12 timene som er gratis kommer til fratrekk på ordinær oppholdsbetaling.

 • Dersom du har søkt ordinære plasstyper i SFO, vil de 12 timene som er gratis komme til fratrekk på oppholdsbetalingen.

Gratis plass på SFO for familier med lav inntekt

Kommunen har fått midler fra regjeringer til å kunne tilby gratis plass på SFO for skoleåret 2022-2023 for alle barn på 1.trinn som bor i familier med samlet inntekt under 445 908 kroner per år (4G). Dette tilbudet inkluderer også gratis mat. Tilbudet om gratis plass kan endres i løpet av året, dersom regjeringen vedtar endringer i statsbudsjettet for 2023. 

For at kommunen skal kunne vurdere om barnet på 1.trinn har rett til gratis plass på SFO, må familien:

 1. søke om plass på SFO som vanlig.
 2. søke redusert oppholdsbetaling.