Fridager og ferier for elever i Drammensskolen skoleåret 2020 - 2021.

Vedtas i februar 2020

Skolerute for skoleåret 2020 - 2021 vedtas av kommunestyret februar 2020. Skoleruten publiseres her så snart den er vedtatt.