Fridager og ferier for elever i Drammensskolen våren 2020.

 • Skolene vil ha ulik skolerute våren 2020
 • Alle elever får 190 skoledager i løpet av skoleåret 2019-2020
 • Det blir felles skolerute for alle skolene i Drammen fra skoleåret 2020-2021

Skoleruter våren 2020 

 • Første tabell under viser skolerute for skoler i tidligere Drammen kommune og Svelvik kommune. 
 • Andre tabell under viser skolerute for skoler i tidligere Nedre Eiker kommune.

For skoler i tidligere Drammen kommune og tidligere Svelvik kommune:

Måned Fridager og ferier
Januar Første skoledag mandag 6. januar
Februar Vinterferie 24. februar - 28. februar (uke 9)
Mars  
April Påskeferie 6. april til og med 13. april
Mai
 • Fredag 1.mai
 • Torsdag 21.mai
 • Fredag 22.mai
Juni
 • Mandag 1.juni

Siste skoledag fredag 19. juni

For skoler i tidligere Nedre Eiker kommune:

Måned Fridager og ferier
Januar Første skoledag torsdag 2.januar
Februar Vinterferie 24.februar - 28.februar (uke9)
Mars  
April Påskeferie 6.april til og med 13.april
Mai
 • Fredag 1.mai
 • Torsdag 21.mai
 • Fredag 22.mai
Juni
 • Mandag 1.juni

Siste skoledag torsdag 18.juni