Skolestart 1. trinn

Alle barn som er født i 2017 og som bor i Drammen kommune, eller flytter hit innen skolestart, skal begynne på skolen i august 2023.

Hvilken skole skal barnet gå på?

Foreldre skal ikke søke kommunen om skoleplass for barnet. Drammen kommune tildeler skoleplass ut fra hvilken folkeregistrert adresse barnet har. Det er derfor viktig at foreldre sjekker at folkeregisteret har korrekte data om familien. 

Tidsplan 

Tildeling av skoleplass starter ett år før barnet skal begynne på skolen. 

Tidsperiode Aktivitet
Januar Kommunen henter ut data fra folkeregisteret for alle barn som skal begynne på skolen. Arbeid med skoletildeling pågår.
Mars

Kommunen sender ut forhåndsvarsel til foresatte som har barn som skal begynne på skolen til høsten. Forhåndsvarselet inneholder generell informasjon om skolestart, og regler for skoleplassering. Forhåndsvarselet inneholder ikke informasjon om hvilken skole barnet skal gå på. 

April Skolene sender ut enkeltvedtak om hvilken skole barnet skal begynne på.
April/mai Skolene sender ut brev til alle som skal begynne på 1. trinn på skolen. Brevet inneholder informasjon om skolestart. 
August Skolestart på 1. trinn

Nyttig informasjon til skolestart

På hjemmesiden til Drammen kommune ligger det mye informasjon til foresatte med barn i grunnskolen. Les mer om blant annet:

Ny i Drammen?

Har du flyttet til kommunen, og har barn som skal begynne på skolen? Da må du: