Alle barn som er født i 2014 og som bor i Drammen kommune, eller flytter hit innen skolestart, skal begynne på skolen i august 2020.

Hvilken skole skal barnet gå på?

Foreldre skal ikke søke kommunen om skoleplass for barnet. Drammen kommune tildeler skoleplass ut fra hvilken folkeregistrert adresse barnet har. Det er derfor viktig at foreldre sjekker at folkeregisteret har korrekte data om familien. 

Tidsplan for tildeling

Tildeling av skoleplass starter ett år før barnet skal begynne på skolen. 

Tidsperiode aktivitet
Januar Kommunen henter ut data fra folkeregisteret for alle barn som skal begynne på skolen. Arbeid med skoletildeling pågår.
Mars/april Kommunen sender ut brev til foreldre om hvilken skole barnet skal gå på.
April/mai Rektor på hver enkelt skole sender ut brev til alle som skal begynne på 1. trinn på skolen. Brevet inneholder informasjon om skolestart. 
August Skolestart på 1. trinn

Ny i Drammen?

Har du flyttet til kommunen, og har barn som skal begynne på skolen? Da må du:

KONTAKT FORVALTNINGSKONTORET FOR BARNEHAGE , SKOLE OG SFO/AKS

E-post som gjelder skole og SFO/AKS: 

E-post som gjelder barnehage:

Telefon: 32 04 43 00

Besøksadresse: Engene 1, 3015 Drammen