Sommerskolen

Sommerskolen er et gratis tilbud til alle skoleelever i Drammen kommune som skal begynne på 5.- 7. trinn til høsten.

Om påmeldingen

Påmeldingen ble gjennomført i april, og plasser er nå tildelt ved loddtrekning. Alle som har søkt plass har fått E-post om barnet har fått plass eller ikke. Du kan også gå inn på «Min Side» og se status på søknaden. Der kan du også lese mer om kursene.

Har ditt barn spesielle behov - ta kontakt for en vurdering og en eventuell drøfting om tilrettelegging på E-post: Sommerskolen@drammen.kommune.no

Kommer du ikke til å bruke plassen likevel?

Vi forstår at planer kan endre seg. Meld derfor av barnet dersom dere ikke kommer til å benytte dere av plassen dere har fått tildelt på sommerskolen. Da vil vi kunne tilby denne plassen til et annet barn. 

Kursbeskrivelser

Oppmøte og deltagelse

  • Årets tilbud vil ha base på Marienlyst skole.
  • Enkelte kurs har annet oppmøtested, dette vil komme tydelig frem i kursbeskrivelsen.
  • Kursdagen starter kl. 09.00 og varer til kl. 15.00 (enkelte kurs kan ha avvik fra dette).
  • Vi har felles rutiner for registrering av elever ved levering og henting.
  • Elevene må ha med klær etter værforholdene.
  • Fravær/sykdom meldes direkte til aktivitetslederen

Organisering

  • Hver kursgruppe er satt sammen av barn fra forskjellige skoler, og gruppene er aldersblandet.
  • Det er to aktivitetsledere per gruppe. Hver gruppe består av cirka 25 elever som er sammen hele uken.