Det er fortsatt ledige plasser på Sommerskolen!

Sommerskolen er et gratis tilbud til alle skoleelever i Drammen kommune som skal begynne på 5.- 9. trinn til høsten.

Påmelding 

Påmeldingen åpnet 25.mai, og det er fortsatt noen ledige plasser. Du kan bruke lenken under om du har lyst til å melde deg på årets sommerskole.

Årets tilbud blir naturlig nok annerledes enn tidligere år på grunn av Korona, og det gjelder særlig for gruppestørrelse, oppmøtested og målgruppe . Alle våre aktivitetsledere får opplæring i smittevern.

Om Sommerskolen

 • Sommerskolen er et gratis tilbud til elever på 5.-9. trinn i Drammen kommune.
 • Kursene tilbys i ukene 26, 31 og 32 og varer fra mandag til fredag i en uke.
 • Ved påmelding velger du ønsket kurs og uke.
 • Årets kursoversikt: https://www.sommerskolen-drammen.no
 • Felles mål for alle kurs er at elevene lærer noe nytt, får faglige utfordringer i et trygt, aktivt og sosialt læringsmiljø.
 • Alle kurs har fysisk aktivitet hver dag.
 • Har ditt barn spesielle behov - ta kontakt med leder på Sommerskolen for en vurdering og en eventuell drøfting om tilrettelegging

Oppmøte og deltagelse

 • Sommerskolen har hovedbase på Marienlyst skole. Enkelte kurs har annet oppmøte sted, dette kommer tydelig frem i kursbeskrivelsen.
 • Det er obligatorisk oppmøte hver dag hele kursuken.
 • Elever som ikke møter første dag mister plassen sin.
 • Kursdagen starter kl. 09.00 og varer til kl. 15.00 (enkelte kurs kan ha avvik fra dette). 
 • Vi har felles rutiner for registrering av elever ved levering og henting.
 • Elevene må ha med pennal, matpakker, drikkeflaske og klær etter værforholdene.
 • Fravær/sykdom meldes direkte til aktivitetslederen.

Organisering

 • Hver kursgruppe er satt sammen av elever fra forskjellige skoler og er aldersblandet.
 • Det er 2 aktivitetsledere pr gruppe, og hver gruppe består av cirka 20 elever som er fast gjennom hele uken.
 • Elevene melder seg på kurs ut fra det trinnet de starter på høsten 2020.

KONTAKT SOMMERSKOLEN

Leder: Lise Andersen

Telefon: 902 15 007 (betjenes i juni og august)

E-post: