Sommerskolen er et gratis tilbud til alle elever i Drammen kommune som skal begynne på 4.- 10. trinn høsten 2021.

Påmelding til sommerskolen 2021 åpner i midten av mai. Årets tilbud har kurstilbud både i Svelvik, Mjøndalen og Drammen sentrum.

Om sommerskolen

 • Sommerskolen er et gratis tilbud til elever på 4.-10. trinn i Drammen kommune.
 • Kursene tilbys i ukene 25, 26, 31 og 32 og varer fra mandag til fredag i en uke.
 • Ved påmelding velger du ønsket kurs og uke.
 • Felles mål for alle kurs er at elevene lærer noe nytt, får faglige utfordringer i et trygt, aktivt og sosialt læringsmiljø.
 • Alle kurs har fysisk aktivitet hver dag.
 • Har ditt barn spesielle behov - ta kontakt med leder på Sommerskolen for en vurdering og en eventuell drøfting om tilrettelegging

Oppmøte og deltagelse

 • Sommerskolen har base på ungdomskolene Svelvik, Veiavangen og Marienlyst skole. Enkelte kurs har annet oppmøte sted, dette kommer tydelig frem i kursbeskrivelsen.
 • Elever som ikke møter første dag mister plassen sin.
 • Kursdagen starter kl. 09.00 og varer til kl. 15.00 (enkelte kurs kan ha avvik fra dette).
 • Vi har felles rutiner for registrering av elever ved levering og henting.
 • Elevene må ha med klær etter værforholdene.
 • Fravær/sykdom meldes direkte til aktivitetslederen.

Organisering

 • Hver kursgruppe er satt sammen av elever fra forskjellige skoler og er aldersblandet.
 • Det er 2 aktivitetsledere pr gruppe, og hver gruppe består av cirka 20 elever som er fast gjennom hele uken.
 • Elevene melder seg på kurs ut fra det trinnet de starter på høsten 2021.
 • Vi tar smittevernhensyn i forhold til pandemien. Det gjelder særlig for gruppestørrelse, oppmøtested og målgruppe. Alle våre aktivitetsledere får opplæring i smittevern.

Kurstilbud 

Det arbeides akkurat nå med å gjøre avtaler for hvilke kurs som skal arrangeres på årets sommerskole. Alt er ikke klart enda, men her er en liten smakebit på hva som kommer:

 • Friluftsskole 
 • Internasjonalt kokkekurs
 • Fotballskole
 • Svømmekurs
 • Dansekurs
 • Musikk, dans og scene
 • Camp Killingen
 • Naturfagopplevelser
 • Gårdsopphold
 • Forskerfabrikken
 • Street Art
 • Kreativt verksted, redesign og kunstverksted