Sommerskolen tilbyr kurs og- aktivitetstilbud til barn i Drammen kommune i skolens sommerferie.

Hva er sommerskolen?

Det er gratis for alle å delta på kurs og aktiviteter på sommerskolen.  Målet er at de som deltar skal lære noe nytt, få faglige og kulturelle utfordringer i et aktivt og sosialt læringsmiljø. Og ikke minst - ha det morsomt sammen med andre barn og unge.  

Sommerskolen 2021

Sommerskolen 2021 hadde tilbud til barn og unge som begynte på 4-10. trinn i fire av skolens ferieuker. Alle kurs var satt sammen av elever fra ulike skoler, med ulik alder.

Sommerskolen hadde for første gang kurs i Mjøndalen og Svelvik, i tillegg til i Drammen sentrum.

Kommunen samarbeidet tett med lokale frivillige lag og foreninger om gjennomføringen av aktivitetene, og dette resulterte i et bredt og spennende aktivitetstilbud for barn og unge. Over 2000 barn deltok på sommerskolen i 2021.

Sommerskolen kan se tilbake på fire innholdsrike, morsomme og lærerike uker. Mange barn og unge har fått nye venner, lært noe nytt eller lært mer av det de kunne fra før.