Sommerskolen er et gratis tilbud til alle skoleelever i Drammen kommune som skal begynne på 3.- 9. trinn.

Ulike aktiviteter

Sommerskolen tilbyr ulike aktiviteter i sommerferien. Felles mål for alle aktivitetene er at elevene lærer noe nytt, får faglige utfordringer og gode opplevelser i et trygt, aktivt og sosialt læringsmiljø.

Sommeren 2020

Organiseringen av Sommerskolen 2020 er under arbeid. Vi legger ut mer informasjon her på hjemmesiden når det er klart. Dette vil blant annet gjelde:

  • Aktivitetstilbud
  • Påmelding
  • Informasjon om tildeling av plasser
  • Jobb på sommerskolen

KONTAKT SOMMERSKOLEN

Leder: Lise Andersen

Telefon: 902 15 007 (betjenes i juni og august)

E-post: