Sommerskolen er et gratis tilbud til alle skoleelever i Drammen kommune som skal begynne på 3.- 9. trinn.

Om Sommerskolen

 • Sommerskolen er et gratis tilbud til elever på 3.-9. trinn i Drammen kommune.
 • Kursene tilbys i ukene 26, 31 og 32 og varer fra mandag til fredag i en uke.
 • Felles mål for alle kurs er at elevene lærer noe nytt, får faglige utfordringer i et trygt, aktivt og sosialt læringsmiljø.
 • Alle kurs har fysisk aktivitet hver dag, og en kulturaktivitet eller utflukt i løpet av uken.
 • Ansatte på Sommerskolen er lærere, studenter fra universitet eller høgskoler og elever i videregående skole.
 • Har ditt barn spesielle behov - ta kontakt med rektor på Sommerskolen for en vurdering og en eventuell drøfting om tilrettelegging

Oppmøte og deltagelse

 • Sommerskolen holder til på Marienlyst skole (Schwartz gate 12, 3045 Drammen)
 • Det er obligatorisk oppmøte hver dag hele kursuken.
 • Elever som ikke møter første dag mister plassen sin.
 • Kursdagen starter kl. 09.00 og varer til kl. 15.00. Elevene må møte mellom 08.45-09.00 og hentes kl. 15.00.
 • Vi har felles rutiner for registrering av elever ved levering og henting. Når elevene møter får de utdelt et nøkkelbånd med navn og kontaktinformasjon. Nøkkelbåndet leveres inn hver ettermiddag når elevene hentes eller går hjem, og elevene krysses ut av oppmøtelisten.
 • Elevene må ha med pennal, matpakker, drikkeflaske og klær etter værforholdene.
 • Fravær/sykdom meldes direkte til aktivitetslederen.

Organisering

 • Hver kursgruppe er satt sammen av elever fra forskjellige skoler og er aldersblandet.
 • Det er 2 aktivitetsledere pr gruppe, og hver gruppe består av mellom 20-30 elever.
 • Elevene melder seg på kurs ut fra det trinnet de starter på høsten 2020

KONTAKT SOMMERSKOLEN

Leder: Lise Andersen

Telefon: 902 15 007 (betjenes i juni og august)

E-post: