Sommerskolen

Sommerskolen er et gratis tilbud til skoleelever i Drammen kommune som går i 4.- 7. trinn dette skoleåret (født i 2010-2013).

Sist endret:

Årets tilbud fra sommerskolen er klart!

 • Sommerskolen skal bidra til læringsglede, mestring og opplevelser i et aktivt og trygt læringsmiljø. 
 • I år har vi et variert tilbud på ulike lokasjoner.
 • Søknadsfristen har nå gått ut og trekning av plasser til årets sommerskole er nå gjort.
 • Du som har søkt om plass vil kunne se om du har fått plass på "Min Side"
 • Tilbudet gjelder elever bosatt i Drammen kommune. 

Søk på restplasser 

 • Du kan søke på eventuelle restplasser fra klokken 16:00 torsdag 11. mai. 
 • De som søker først, får tilbud om plass.
 • Plasser tildeles så lenge det er ledige plasser igjen. 

Se oversikt over tilbudet og søk på restplasser

Slik søker du

 • Du oppretter først en bruker i søknadsportalen, og deretter registrerer du barnet du søker for.
 • Du kan søke inntil tre kurs pr. barn. Du kan sette opp kursene i prioritert rekkefølge.
 • Du kan endre søknaden din før fristen går ut.

Fordeling av plasser skjer gjennom loddtrekning. Ett barn kan få tildelt inntil en plass. Når trekning er gjort vil du få en E-post med beskjed om du har fått plass eller ikke. Dette skjer i midten av mai.  Du kan se på “Min side” i søknadsportalen også om barnet har fått plass eller ikke. 

Aktiviteter i grupper 

Gruppene blir satt sammen på tvers av skoler og trinn, og gir barna mulighet til å bli kjent med andre barn og få nye venner.

Sommerskolen har ikke kapasitet til å tilrettelegge for at søkere får plass sammen med en venn eller venninne. 

Kontakt oss 

Har du spørsmål eller har ditt barn særskilte behov som du ønsker å informere oss om? Kontakt oss på: