Sommerskolen er et gratis tilbud til elever i grunnskolen i Drammen kommune.

Sommerskolen 2021 er under planlegging. Mer informasjon om både organisering, kursinnhold og påmelding kommer så snart det er bestemt.

Hva er Sommerskolen?

  • På Sommerskolen kan du delta på kurs med ulike aktiviteter.
  • Kursene er gratis og tilbys noen uker i løpet av skolens sommerferie.
  • Hver kursgruppe er satt sammen av elever fra forskjellige skoler, og er aldersblandet.
  • Det er egne aktivitetsledere på hver gruppe, og gruppene består av cirka 20 elever som er sammen hele uken.
  • Elevene melder seg på kurs ut fra det trinnet de starter på høsten 2021. Ved påmelding velger de ønsket kurs og uke.
  • Har ditt barn spesielle behov - ta kontakt med leder for Sommerskolen for en vurdering, og en eventuell drøfting om tilrettelegging.

Søk jobb som aktivitetsleder

Drammen kommune søker deg som vil ha en meningsfull og lærerik sommerjobb. Du har et positivt menneskesyn, og ditt engasjement bidrar til at barn og unge føler seg sett og en del av et fellesskap. Du vil bidra til å skape positive opplevelser og minner for livet for barn og unge i kommunen.

En jobb på Sommersksolen gir deg et godt innblikk i hvordan det er å jobbe i skolen. 

 

KONTAKT SOMMERSKOLEN

Leder: Monica Skaane Bakken

E-post: