Ung 11

Ung 11 er et tilbud om et ekstra år i grunnskolen. Skoleåret skal være en ekstra forberedelse til videregående skole, og bidra til økt gjennomføring og mulighet for å lykkes i opplæringen. Fra skoleåret 2022-2023 er Ung11 samlokalisert med UngInvest.

Vi tilbyr

Undervisning i fagene matematikk, engelsk, norsk, samfunnsfag, KRLE og naturfag.

I tillegg har vi fokus på deg som individ, og som del av flokken. Vi jobber med å utvikle ditt selvbilde og din selvtillit. I tillegg til dette bruker vi tid på karriereveiledning ved å bruke ulike verktøy.

Du er ikke elev ved Ung11, men får statusen deltaker. Dette er fordi du ikke tar av ungdomsretten din når du velger et ekstra år.

Samordningen med UngInvest gir også deltakerne mulighet til å finne fleksible løsninger mellom tilbudene i Ung11 og UngInvest. 

Hvem kan delta?

Du må:

 • ha fullført grunnskolen
 • ha rett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 3-1
 • ha behov for mer grunnskoleopplæring for å kunne gjennomføre videregående opplæring
 • ha lovlig opphold i landet

Du kan forvente

 • økt faglig og sosial kompetanse, for å kunne gjennomføre og bestå videregående opplæring
 • kompetente lærere med sterk relasjonskompetanse
 • tilpasset opplæring
 • mulighet til å ta igjen tapt undervisning/skolegang
 • individuell oppfølging av egen læring
 • temabasert undervisning
 • bli sett og anerkjent for den du er
 • karriereveiledning
 • nytt vitnemål
 • vurdering med karakterer i januar og i juni
 • gratis skyss – Ungdomskort

Vi forventer at du

 • møter opp hver dag
 • er forberedt til undervisning hver dag
 • er en god læringspartner for de andre deltakerne
 • engasjerer deg i egen læring og utvikling, på skolen og på felles arrangementer
 • tør å gjøre feil
 • utfordrer deg selv

Søk om deltagelse

Søke om plass

Har du spørsmål om tilbudet, eller hvordan du kan søke? Ta kontakt med karriereveileder ved din nåværende skole, eller oss på Ung11.

KONTAKT UNG 11

Tone Haukvik, UngInvest. Telefon: 928 35 012

E-post: ung11@drammen.kommune.no

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.

Besøksadresse fra skoleåret 2022-2023: Svelvikveien 63 i lokalene til UngInvest

Bilder fra Ung 11

Elever jobber med skolearbeid Elev arbeider konsentrert ved pc. Samtale i sofaen mellom elev og lærer.