Skolene i Drammen bruker en digital løsning for å kommunisere med foresatte. Løsningen heter Vigilo.

Hva brukes Vigilo til i Drammen?

 • Søke barn inn på SFO og AKS
 • Søke om redusert oppholdsbetaling
 • Endre plasstyper
 • Si opp plass
 • Melde fravær 
 • Se fraværsoversikt over eget barn
 • Svare, endre eller trekke samtykker
 • Se halvårsvurdering for elever på ungdomsskolen
 • Kommunikasjon mellom det enkelte hjem og skole. Foresatte kan ikke kommunisere med hverandre.

Drammen bruker ikke Vigilo til å søke permisjon fra undervisningen.

Pålogging:

Programmet et nettbasert og plattformuavhengig. Det betyr at du kan logge deg på fra PC, nettbrett, Mac, Chromebook, mobiltelefon eller ved en app på mobiltelefonen.

Det anbefales å bruke Google Crome som nettleser ved pålogging på PC eller nettbrett. 

Internet:

 1. Logg inn på : https://vigilo.no/
 2. Velg "Logg inn OAS"
 3. Velg din kommune (Drammen)
 4. Logg inn med ID-porten

App:

 1. Vigilo kan lastet ned gratis via App-store eller i Google-play. 
 2. Appen heter Vigilo og ligger under kategorien "utdanning". 
 3. Velg Drammen kommune og logg inn via ID-porten. 

Brukerveiledning fra Vigilo

Vigilo har egen nettside med veiledning av alle sine funksjoner. Drammen kommune benytter ikke alle funksjonene enda. Veiledningen under inneholder også funksjoner som enda ikke er tatt i bruk i kommunen.