Skolene i Drammen vil våren 2020 ta i bruk en digital løsning for å kommunisere med foresatte. Løsningen heter Vigilo.

Brukes for SFO/AKS fra januar 2020

Fra januar 2020 skal Vigilo brukes til å:

 • Søke barn inn på SFO og AKS
 • Søke om redusert oppholdsbetaling

Hva vil Vigilo brukes til etterhvert?

 • Endre plasstyper
 • Si opp plass
 • Gi skolen beskjed om at barnet ikke kommer på skolen/er syk.
 • Se fraværsoversikt over eget barn
 • Svare, endre eller trekke samtykker
 • Se timeplaner
 • Kommunikasjon mellom det enkelte hjem og skole. Foresatte kan ikke kommunisere med hverandre.

Pålogging:

Programmet et nettbasert og plattformuavhengig. Det betyr at du kan logge deg på fra PC, nettbrett, Mac, Chromebook, mobiltelefon eller ved en app på mobiltelefonen.

Det anbefales å bruke Google Crome som nettleser ved pålogging på PC eller nettbrett. 

Internet:

 1. Logg inn på : https://vigilo.no/
 2. Velg "Logg inn OAS"
 3. Velg din kommune (Drammen)
 4. Logg inn med ID-porten