Drammen voksenopplæring tilbyr tre ulike undervisningstilbud for voksne innbyggere, og kurs i samfunnskunnskap. I tillegg har voksenopplæringen en selvstendig avdeling som tilbyr ulike språktjenester.

Undervisningstilbud

Språktjenester

Avdeling for språktjenester tilbyr ulike språktjenester på de fleste språk, for kommunale og private virksomheter. Les mer om:

Etterutdanningstilbud for samfunnskapslærere

På oppdrag fra Kompetanse Norge arrangerer Språktjenester etterutdanningskurs for tospråklige lærere som underviser nyankomne innvandrere i 50 timer samfunnskunnskap i hele landet. 

KONTAKT DRAMMEN VOKSENOPPLÆRING

Leder: Elisabet Engeset

Konstituert leder: Helge Opstad

E-post:

Telefon: 32 04 47 00

Besøksadresse: Ilebergveien 21, 3011 Drammen

KONTAKT SPRÅKTJENESTER

Leder: Suleyman Gunenc

E-post:

Telefon tolking: 32 04 47 43, 32 04 47 44 eller 32 04 47 42

Telefon oversetting: 32 04 47 56

Telefon samfunnskunnskap og prøver: 32 04 47 38, 32 04 47 42 eller 32 04 47 56

Besøksadresse: Ilebergveien 21, 3011 Drammen