Voksenopplæring

Drammen voksenopplæring tilbyr tre ulike undervisningstilbud for voksne innbyggere, og kurs i samfunnskunnskap. I tillegg har voksenopplæringen en selvstendig avdeling som tilbyr ulike språktjenester.

Undervisningstilbud

Språktjenester

Språktjenester er en avdeling organisert under Drammen voksenopplæring. Det er flere tospråklige tjenester som er organisert under avdelingen. Språktjenester har ansvaret for:

 • den kommunale tolke- og oversettelsestjenesten
 • opplæringen i samfunnskunnskap på et språk deltakeren forstår
 • avsluttende prøver i samfunnskunnskap.

I tillegg tilbyr vi flere språktjenester til kommunale og private virksomheter i alle kommuner.

Les mer om:

Etterutdanningstilbud for samfunnskapslærere

På oppdrag fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse - HK-Dir (tidligere Kompetanse Norge), arrangerer Språktjenester etterutdanningskurs for tospråklige lærere som underviser nyankomne innvandrere i samfunnskunnskap i hele landet. 

Skolerute for voksenopplæringen

Måned Ferie og fridager for deltagere Kommentarer
August
 • Første skoledag for ordinære kurs og grunnskole er 17.08
 • Samfunnskunnskap modul 3: 07.08-11.08
September  
 • Norskprøve påmelding: 21.08-25.08
 • Norskprøve: 25.09-29.09
Oktober
 • Høstferie: 02.10-06.10
 • Prøve i samfunnskunnskap: 02.10-06.10
November    
Desember
 • Siste skoledag er 19.12
 • Juleferie: 20.12-02.01
 • Norskprøve påmelding: 30.10-03.11
 • Norskprøve: 04.12-08.12
Januar
 • Første skoledag er 03.01
 
Februar
 • Vinterferie: 26.02-01.03
 • Prøve i samfunnskunnskap vurderes
Mars
 • Siste dag før påskeferie er 22.03
 • Norskprøve påmelding: 29.01-02.02
 • Norskprøve: 11.03-15.03
April
 • Påskeferie: 25.03-02.04
 • Første dag etter påskeferie er 03.04
 
Mai

Fridager:

 • 01.05 - offentlig fridag
 • 09.05 - Kristi himmelfartsdag
 • 10.05 - Fri for deltagere
 • 17.05 - Grunnlovsdag
 • 20.05 - 2.pinsedag
 • Norskprøve påmelding: 15.04-19.04
 • Norskprøve: 21.05-31.05

Eksamensperiode for grunnskolen:

 • Skriftlig: 13.05-21.05
 • Muntlig: mai og juni
Juni
 • Siste skoledag for norskkurs og grunnskole er 21.06
 • Samfunnskunnskap modul 1: 24.06-28.06
 • Samfunnskunnskap modul 2: 01.07-05.07

KONTAKT DRAMMEN VOKSENOPPLÆRING

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.

 • Telefon: 32 04 47 00
 • Besøksadresse: Ilebergveien 21, 3011 Drammen

Ledelse:

KONTAKT SPRÅKTJENESTER

E-post: spraktjenester@drammen.kommune.no

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.

Telefon tolking: 32 04 47 43, 32 04 47 44 eller 32 04 47 42

Telefon oversetting: 32 04 47 56

Telefon samfunnskunnskap og prøver: 32 04 47 38, 32 04 47 42 eller 32 04 47 56

Besøksadresse: Ilebergveien 21, 3011 Drammen