Drammen voksenopplæring tilbyr tre ulike undervisningstilbud for voksne innbyggere, og kurs i samfunnskunnskap. I tillegg har voksenopplæringen en selvstendig avdeling som tilbyr ulike språktjenester.

Undervisningstilbud

Språktjenester

Språktjenester er en avdeling organisert under Drammen voksenopplæring. Det er flere tospråklige tjenester som er organisert under avdelingen. Språktjenester har ansvaret for den kommunale tolke- og oversettelsestjenesten, opplæringen i samfunnskunnskap på et språk deltakeren forstår og avsluttende prøver i samfunnskunnskap. I tillegg tilbyr vi flere språktjenester til kommunale og private virksomheter i alle kommuner.

Les mer om:

Etterutdanningstilbud for samfunnskapslærere

På oppdrag fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse - HK-Dir (tidligere Kompetanse Norge), arrangerer Språktjenester etterutdanningskurs for tospråklige lærere som underviser nyankomne innvandrere i samfunnskunnskap i hele landet. 

KONTAKT DRAMMEN VOKSENOPPLÆRING

Leder: Elisabet Engeset

E-post: voksen@drammen.kommune.no

Telefon: 32 04 47 00

Besøksadresse: Ilebergveien 21, 3011 Drammen

KONTAKT SPRÅKTJENESTER

Leder: Suleyman Gunenc

E-post: spraktjenester@drammen.kommune.no

Telefon tolking: 32 04 47 43, 32 04 47 44 eller 32 04 47 42

Telefon oversetting: 32 04 47 56

Telefon samfunnskunnskap og prøver: 32 04 47 38, 32 04 47 42 eller 32 04 47 56

Besøksadresse: Ilebergveien 21, 3011 Drammen