Drammen voksenopplæring tilbyr tre ulike undervisningstilbud for voksne innbyggere, og kurs i samfunnskunnskap. I tillegg har voksenopplæringen en selvstendig avdeling som tilbyr ulike språktjenester.

Undervisningstilbud

Språktjenester

Avdeling for språktjenester tilbyr ulike språktjenester på de fleste språk, for kommunale og private virksomheter. Les mer om:

Beskjed under pandemien:

På grunn av koronasituasjonen har mange ansatte hjemmekontor for tiden. Vi opplever at det er mange henvendelser vedrørende statsborgerprøven, prøvebevis, samfunnskunnskapskurs, oversettelser og så videre der dere ikke får møtt riktig vedkommende. Vi anbefaler derfor at du sender en e-post til spraktjenester@drammen.kommune.no der dere skriver hva henvendelsen gjelder. Vennligst oppgi fullt navn og et telefonnummer slik at vi kan ringe tilbake ved behov. Alle henvendelser blir besvart fortløpende.

Etterutdanningstilbud for samfunnskapslærere

På oppdrag fra Kompetanse Norge arrangerer Språktjenester etterutdanningskurs for tospråklige lærere som underviser nyankomne innvandrere i 50 timer samfunnskunnskap i hele landet. 

KONTAKT DRAMMEN VOKSENOPPLÆRING

Leder: Elisabet Engeset

Konstituert leder: Helge Opstad

E-post: voksen@drammen.kommune.no

Telefon: 32 04 47 00

Besøksadresse: Ilebergveien 21, 3011 Drammen

KONTAKT SPRÅKTJENESTER

Leder: Suleyman Gunenc

E-post: spraktjenester@drammen.kommune.no

Telefon tolking: 32 04 47 43, 32 04 47 44 eller 32 04 47 42

Telefon oversetting: 32 04 47 56

Telefon samfunnskunnskap og prøver: 32 04 47 38, 32 04 47 42 eller 32 04 47 56

Besøksadresse: Ilebergveien 21, 3011 Drammen