Grunnskole for voksne er et tilbud ved Drammen voksenopplæring for voksne innbyggere som ikke har vitnemål fra grunnskolen.

Tre muligheter for å få vitnemål fra grunnskolen

Du kan: 

 1. Gjennomføre grunnskoleopplæring ved voksenopplæringen i fagene norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag og naturfag, som er de fem fagene du trenger for å få vitnemål. 
 2. Studere på egen hånd. Da må du melde deg opp som privatist. Vi organiserer privatisteksamen i de fagene du trenger for å få vitnemål.
 3. Få udokumentert kompetanse vurdert. Ta kontakt med voksenopplæringen for å høre om realkompetansevurdering.

Undervisningen

 • Blir gitt i fag deltakeren trenger
 • Starter med inntakssamtaler ved voksenopplæringen for å kartlegge nivå, omfang og fremdrift for opplæringen. 
 • Opplæringen følger skolerute for grunnskolen i Drammen kommune.
 • Fullført eksamensrettet grunnskole for voksne avsluttes med vitnemål fra grunnskolen. Vitnemålet vil gi deltakeren mulighet til å søke videregående opplæring.

Pris

 • Grunnskoleopplæring og undervisningsmateriell er gratis for innbyggere i Drammen kommune.
 • Realkompetansevurdering er gratis for innbyggere i Drammen kommune.
 • Privatisteksamen koster per eksamen 1114 kroner (2019). Prisen settes årlig av Utdanningsdirektoratet. 

Opptak

 • Grunnskole for voksne har søknadsfrist 1. mars for deltakere som ønsker oppstart ved skoleårets start i august. Vi har også  løpende inntak gjennom hele året.
 • Realkompetansevurdering gjøres fortløpende. 
 • Søknadsfrist for privatisteksamen er 1. februar.

Søke plass

Kommunen behandler søknaden så snart som mulig. Selv om det eksisterer en individuell rett til opplæring, må kommunen få rimelig tid til å planlegge tilbudet. Dette innebærer at du som søker må akseptere at det kan ta en viss tid før opplæringstilbudet blir etablert.

Kombinasjonsklasse

Drammen voksenopplæring samarbeider med Åssiden videregående skole om grunnskoleopplæring etter opplæringsloven for ungdom i alderen 16-24 år. 

KONTAKT DRAMMEN VOKSENOPPLÆRING

Leder: Elisabet Engeset

Konstituert leder: Helge Opstad

E-post:

Telefon: 32 04 47 00

Besøksadresse: Ilebergveien 21, 3011 Drammen