Grunnskole for voksne

Grunnskole for voksne er et tilbud ved Drammen voksenopplæring for voksne innbyggere i Drammen kommune som har behov for grunnskoleopplæring

Hvem har rett til grunnskole for voksne?

Du har rett til grunnskole for voksne hvis:

 1. du er over opplæringspliktig alder (over 15 år)
 2. du ikke har rett til videregående skole (etter opplæringsloven § 3-1)
 3. du har lovlig opphold i Norge
 4. du ha behov for opplæringen

Voksne kan få vitnemål på tre forskjellige måter

Du kan:

Gjennomføre grunnskoleopplæring ved voksenopplæringen i fagene norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag og naturfag, som er de fem fagene du trenger for å få vitnemål.

Studere på egen hånd. Da må du melde deg opp som privatist. Vi organiserer privatisteksamen i de fagene du trenger for å få vitnemål.

Få udokumentert kompetanse vurdert. Ta kontakt med voksenopplæringen for å høre om realkompetansevurdering.

Pris

 • Grunnskoleopplæring og undervisningsmateriell er gratis for innbyggere i Drammen kommune.
 • Realkompetansevurdering er gratis for innbyggere i Drammen kommune.
 • Privatisteksamen koster per eksamen 1150 kroner. Prisen settes årlig av Utdanningsdirektoratet.

Opptak

 • Søker du før 1. april, kan vi garantere skoleplass ved oppstart av skoleåret 2022/23 i august. Vi har deretter løpende inntak gjennom året.
 • Realkompetansevurdering gjøres fortløpende.
 • Søknadsfrist for privatisteksamen er 1. februar.

Søke plass

Kommunen behandler søknaden så snart som mulig. Selv om det eksisterer en individuell rett til opplæring, må kommunen få rimelig tid til å planlegge tilbudet. Dette innebærer at du som søker må akseptere at det kan ta en viss tid før opplæringstilbudet blir etablert.

Du kan be om veiledningssamtale før du søker

Kontakt oss ved å sende E-post til voksen@drammen.kommune.no, eller ved å ringe oss tirsdager mellom 09:00 og 11:00:

Du kan også sende sende oss en tekstmelding der du skriver hvem du er, og hva det gjelder.

Kombinasjonsklasse

Drammen voksenopplæring samarbeider med Åssiden videregående skole om grunnskoleopplæring etter opplæringsloven for ungdom i alderen 16-24 år. 

Lånekassen

Som deltaker på grunnskole for voksne kan du ha rettigheter i Lånekassen. Les mer om dette på hjemmesiden til Lånekassen. Skolen informerer alle deltakere om Lånekassen ved skoleårets start.

Skolemateriell

Alle deltakere får utlevert nødvendig skolemateriell som iPad og bøker. Dette får du låne så lenge du er deltaker på grunnskole for voksne.

Læreplaner

All opplæring blir gitt etter gjeldende læreplaner fra Utdanningsdirektoratet. Sluttvurderinger følger et bredt vurderingsgrunnlag fra kompetansemålene etter 10. årstrinn.

Har du behov for veiledning?

Før du søker om plass kan du be om en samtale med oss for å få vite mer om de ulike tilbudene ved grunnskolen for voksne. Du kan også få veiledning i hvilke tilbud som kan passe for deg.

Kontakt oss ved å sende E-post til voksen@drammen.kommune.no, eller ved å ringe oss tirsdager mellom 09:00 og 11:00.

Utenom kan du sende SMS med ditt navn og hva det gjelder.

KONTAKT DRAMMEN VOKSENOPPLÆRING

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.

 • Telefon: 32 04 47 00
 • Besøksadresse: Ilebergveien 21, 3011 Drammen

Ledelse: