Grunnskole for voksne

Grunnskole for voksne er et tilbud for innbyggere i Drammen kommune som har behov for grunnskoleopplæring. I tillegg til å ta grunnskoleopplæring kan du få realkompetansevurdering og ta privatisteksamen i grunnskolefag.

Grunnskoleopplæring

Realkompetansevurdering

Privatisteksamen

Hvem har rett til grunnskole for voksne?

Du har rett til grunnskole for voksne hvis:

  1. du er over opplæringspliktig alder (over 15 år)
  2. du ikke har rett til videregående skole (etter opplæringsloven § 3-1)
  3. du har lovlig opphold i Norge
  4. du har behov for opplæringen

Du kan be om veiledningssamtale før du søker

Kontakt oss ved å sende E-post til voksen@drammen.kommune.no

Kombinasjonsklasse

Drammen voksenopplæring samarbeider med Åssiden videregående skole om grunnskoleopplæring etter opplæringsloven for ungdom i alderen 16 - 24 år. 

Læreplaner

Opplæring blir gitt etter gjeldende læreplaner fra Utdanningsdirektoratet.