Drammen voksenopplæring tilbyr grunnskole for voksne. Her finner du informasjon om opplæringen.

Undervisning

 • Blir gitt i fagene deltakeren trenger
 • Starter med inntakssamtaler ved voksenopplæringen for å kartlegge nivå, omfang og fremdrift for opplæringen.
 • Opplæringen følger skolerute for grunnskolen i Drammen kommune.
 • Fullført eksamensrettet grunnskole for voksne avsluttes med vitnemål fra grunnskolen. Vitnemålet vil gi deltakeren mulighet til å søke videregående opplæring.

Organisering av opplæring

Opplæringen foregår normalt på dagtid i tidsrommet 08:30 – 14:00. Du kan ta enkeltfag. Noen fag har delvis undervisning på nett.

Undervisningsgrupper skoleåret 2020/21

Opplæring i fagene:

 • norsk (8t/u)
 • engelsk (6t/u)
 • matematikk (6t/u)
 • samfunnsfag (4t/u) 
 • naturfag (4t/u).

Deltakere som følger alle fem fagene i denne klassen får vitnemål juni 2021.

Opplæringssted: Ilebergveien 21, 3011 Drammen

 

Opplæring i fagene:

 • norsk (8t/u)
 • engelsk (6t/u)
 • matematikk (6t/u)
 • samfunnsfag (4t/u) 
 • naturfag (4t/u).

Deltakerne som følger alle fem fagene i denne klassen starter i 10. trinn skoleåret 2021/22, og får normalt vitnemål juni 2022.

Opplæringssted: Ilebergveien 21, 3011 Drammen

 

Opplæring i fagene:

 • norsk (8t/u)
 • engelsk (8t/u)
 • matematikk (6t/u)
 • samfunnsfag (4t/u) 
 • naturfag (4t/u).

Denne klassen tilbyr delvis nettundervisning i fagene norsk og matematikk. Denne fleksibiliteten gjør at deltakerne ikke møter på skolen fredager, da de arbeider digitalt 20% av skoleuka.

Denne klassen har forsterket engelskundervisning, da klassen ved oppstart ikke hadde krav til forkunnskaper i dette faget.

Deltakerne som følger alle fem fagene i denne klassen starter i 10. trinn skoleåret 2021/22, og får normalt vitnemål juni 2022.

Opplæringssted: Ilebergveien 21, 3011 Drammen

 

Opplæring i fagene:

 • grunnleggende norsk for språklige minoriteter (12t/u)
 • engelsk (4t/u)
 • matematikk (4t/u)
 • samfunnsfag (4t/u) 
 • naturfag (4t/u).

Deltakerne som følger alle fem fagene i denne klassen starter i 10. trinn skoleåret 2021/22, og får normalt vitnemål juni 2022.

Opplæringssted: Ilebergveien 21, 3011 Drammen

 

Opplæring i fagene:

 • grunnleggende norsk for språklige minoriteter (16t/u)
 • engelsk (6t/u) 
 • matematikk (6t/u).

Deltakerne som følger alle fem fagene i denne klassen starter i 9. trinn skoleåret 2021/22, og 10. trinn skoleåret 2022/23, og får normalt vitnemål juni 2023.

Opplæringssted: Ilebergveien 21, 3011 Drammen

 

Opplæring i fagene:

 • grunnleggende norsk for språklige minoriteter (12t/u)
 • engelsk (4t/u) 
 • matematikk (4t/u).

I disse klassene har vi fokus på de grunnleggende ferdighetene:

 • å kunne lese
 • å kunne skrive
 • å kunne regne
 • muntlige ferdigheter
 • digitale ferdigheter.

Deltakerne avslutter opplæringen etter kurset, eller går etter kartlegging videre til 8. eller 9. trinn for å jobbe eksamensrettet.

Opplæringssted, Grunnleggende A og B: Ilebergveien 21, 3011 Drammen

Opplæringssted, Grunnleggende M: Evjegata 13, 3050 Mjøndalen

 

Opplæring i faget:

 • grunnleggende norsk for språklige minoriteter (8t/u).

I denne klassen har vi fokus på de grunnleggende ferdighetene å kunne lese og å kunne skrive.

Noen deltakere kombinerer denne klassen med opplæring i matematikk og/eller engelsk i Grunnleggende, etter kartlegging.

Ved fullført mål fortsetter deltakeren i Grunnleggende.

Opplæringssted: Ilebergveien 21, 3011 Drammen

 

Se informasjon om 9. trinn. Kombinasjonsklassen på Åssiden videregående skole.

Opplæringssted: Åssiden VGS, Betzy Kjelsbergs vei 267, 3028 Drammen

 

Se 10. trinn. Kombinasjonsklassen på Åssiden videregående skole.

Opplæringssted: Åssiden VGS, Betzy Kjelsbergs vei 267, 3028 Drammen

 

Søk plass

Les mer om