Grunnskole for voksne - undervisning

Drammen voksenopplæring tilbyr grunnskole for voksne. Her finner du informasjon om opplæringen.

Undervisning

  • Blir gitt i fagene deltakeren trenger
  • Starter med inntakssamtaler ved voksenopplæringen for å kartlegge nivå, omfang og fremdrift for opplæringen.
  • Opplæringen følger skolerute for grunnskolen i Drammen kommune.
  • Fullført eksamensrettet grunnskole for voksne avsluttes med vitnemål fra grunnskolen. Vitnemålet vil gi deltakeren mulighet til å søke videregående opplæring.

Organisering av opplæring

Opplæringen foregår normalt på dagtid i tidsrommet 08:30 – 14:00. Du kan ta enkeltfag.

Søk plass

Les mer om