Om grunnskole for voksne

Har du spørsmål om grunnskole for voksne? Her finner du en oversikt over de spørsmålene vi ofte får - og våre svar.

Spørsmål og svar

Spørsmål 1

Spørsmål: En elev har gått 8 år skole i Litauen. Kan han søke grunnskole for voksne?

Svar: Fra juli det året eleven fyller 15 år, kan han søke grunnskole for voksne. Før dette er det den nærmeste ordinære grunnskolen som har ansvaret for opplæringen.

Spørsmål 2

Spørsmål: Jeg har 12 år skole fra hjemlandet, men mangler dokumentasjon. Kan jeg søke grunnskole for voksne?

Svar: Ja, hvis du mangler dokumentasjon, og ønsker å søke videregående skole, kan du søke. Vi vil veilede deg, og vurdere hva du kan fra før. Opplæringen blir tilpasset deg.

Spørsmål 3

Spørsmål: Jeg har jobb, men ønsker å få vitnemål fra grunnskolen, hva gjør jeg?

Svar: Se informasjon om privatisteksamen og realkompetansevurdering. Hvis ikke disse alternativene passer for deg, kan du kontakte oss og høre hvordan vi kan lage et tilbud som passer for deg. Det kan for eksempel være å ta noen fag på nett.

Spørsmål 4

Spørsmål: Jeg gikk på grunnskole et annet sted i Norge, men ble ikke ferdig. Kan jeg fortsette på det nivået jeg var på?

Svar: Vi kartlegger dine kunnskaper i fagene, og gir deg et tilbud ut fra kartleggingen som er gjort. For en del vil det lønne seg å gjøre seg ferdig med grunnskole i den kommunen man har startet, før man flytter.

Spørsmål 5

Spørsmål: Jeg skal flytte til Drammen snart, kan jeg søke plass på grunnskole nå for å være sikker på å ha skoleplass når jeg kommer til Drammen?

Svar: For å ha rett på skoleplass må du være folkeregistrert i kommunen. Det betyr at du må ha registrert flytting i folkeregisteret før du søker plass på grunnskole hos oss. Vi har inntak flere ganger i året, så du må ikke vente så lenge før du kan starte. Vi gir avslag på søknader fra personer som ikke er bosatt i Drammen kommune.

Spørsmål 6

Spørsmål: Hvem kan søke om plass ved videregående for voksne (OPUS) i Drammen?

Svar: Videregående for voksne, OPUS, kan man søke fra det året man fyller 25 år. For å ha rett på videregående skole må man ha dokumentasjon på 9 års grunnskole fra et annet land, eller papirer på lengre utdannelse som ikke blir godkjent i Norge. Hvis du har fullført grunnskole for voksne eller har vitnemål fra realkompetansevurdering eller privatisteksamen, har du også rett til å søke plass på videregående for voksne.

Spørsmål 7

Spørsmål: Hvem kan søke “vanlig” videregående?

Svar: Man har ungdomsrett til og med det året man fyller 24 år. Når man har ungdomsrett søker man ordinær videregående skole, dersom man har papirer som gir rett på slik utdanning. For å ha rett til å søke videregående må man ha papirer på 9 års skolegang fra et annet land, eller papirer på lengre utdannelse som ikke blir godkjent i Norge. Hvis du har fullført grunnskole for voksne eller har vitnemål fra realkompetansevurdering eller privatisteksamen, har du også rett til å søke plass på videregående skole.

Spørsmål 8

Spørsmål: Datteren min på 17 år har akkurat kommet til Norge. Hun har papirer på fullført 9 års skolegang. Hva skal hun gjøre?

Svar: Hvis man har papirer på 9 års grunnskole eller mer og ikke har godkjent videregående skole, har man rett på plass på videregående skole. Det er Viken fylke som har ansvar for opplæringen. Søknadsfrist for ordinært opptak på videregående skole er 1. mars. Opptak til kombinasjonsprogram, som er norskopplæring i alle fag, skjer hele året. Du søker plass på www.viken.no Du kan få hjelp til å søke plass på Ungdomstorget i Drammen, besøksadresse er Torgeir Vraasplass 13.