Har du spørsmål om grunnskole for voksne? Her finner du en oversikt over de spørsmålene vi ofte får - og våre svar.

Spørsmål og svar

Spørsmål 1

Spørsmål: En elev har gått 8 år skole i Litauen. Kan han søke grunnskole for voksne?

Svar: Fra juli det året eleven fyller 15 år, kan han søke grunnskole for voksne. Før dette er det den nærmeste ordinære grunnskolen som har ansvaret for opplæringen.

Spørsmål 2

Spørsmål: Jeg har 12 år skole fra hjemlandet, men mangler dokumentasjon. Kan jeg søke grunnskole for voksne?

Svar: Ja, hvis du mangler dokumentasjon, og ønsker å søke videregående skole, kan du søke. Vi vil veilede deg, og vurdere hva du kan fra før. Opplæringen blir tilpasset deg.