Spesialundervisning for voksne

Spesialundervisning for voksne er et tilbud ved Drammen voksenopplæring til voksne innbyggere som har behov for opplæring og vedlikehold av grunnleggende ferdigheter etter opplæringsloven.

Undervisningen

 • Blir gitt i grunnskolefag som deltakeren har behov for spesialundervisning i. Kan også gis i sosial kompetanse.
 • Mål for opplæringen er å vedlikeholde eller utvikle grunnleggende ferdigheter til et tilfredsstillende nivå for den enkelte.

Søke plass

Hva skjer etter at du har søkt?

 • Når du har søkt kontakter Drammen voksenopplæring deg.
 • Vi vil kartlegge din bakgrunn. Etter dette gjennomfører PPT (pedagogisk- psykologisk tjeneste) en kartlegging. 
 • Hvis PPT anbefaler spesialundervisning, kan spesialundervisning tilbys.
 • Voksenopplæringen lager individuelle planer for den enkelte på bakgrunn av kartleggingen til PPT.
 • Antall timer undervisning i uka blir anbefalt av PPT.
 • Undervisningen følger skolerute for grunnskolen i Drammen kommune.  

Pris

 • Tilbudet er gratis for innbyggere i Drammen kommune.

KONTAKT DRAMMEN VOKSENOPPLÆRING

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.

 • Telefon: 32 04 47 00
 • Besøksadresse: Ilebergveien 21, 3011 Drammen

Ledelse: