Språktjenester tilbyr blant annet tolke- og oversettelsestjenester til kommunale og private virksomheter.

Hvem er vi?

Språktjenester er en selvfinansiert avdeling organisert under Drammen voksenopplæring.

Språktjenester har ansvaret for opplæringen i samfunnskunnskap på et språk deltakeren forstår ved Drammen voksenopplæring. I tillegg tilbyr vi ulike språktjenester til kommunale og private virksomheter i alle kommuner.

Våre andre tospråklige tilbud

 • Lærere med kompetanse i ulike språk
 • Kurs med lærere som har kompetanse i ulike språk
 • Videokonferanse eller interaktiv undervisning i sanntid
 • Tospråklig kompetanse – miljøarbeider
 • Tospråklig kompetanse – pedagogisk medarbeider/assistent
 • Kursing av tolkebrukere
 • Kursing av tospråklige samfunnskunnskapslærere
 • Kurs i kommunikasjon og tverrkulturell kommunikasjon
 • Kurs i voksenpedagogikk
 • Annet som er knyttet til tospråklighet og tverrkulturell kompetanse
 • Avsluttende prøver i samfunnskunnskap
 • Statsborgerprøven

Kontakt oss eller bestille tjeneste 

Etterutdanningskurs for samfunnskunnskapslærere

I 2020 arrangerer vi etterutdanningskurs for tospråklige lærere som underviser nyankomne innvandrere i 50 timer samfunnskunnskap. 

KONTAKT SPRÅKTJENESTER

Leder: Suleyman Gunenc

E-post: spraktjenester@drammen.kommune.no

Telefon tolking: 32 04 47 43, 32 04 47 44 eller 32 04 47 42

Telefon oversetting: 32 04 47 56

Telefon samfunnskunnskap og prøver: 32 04 47 38, 32 04 47 42 eller 32 04 47 56

Besøksadresse: Ilebergveien 21, 3011 Drammen