Språktjenester

Språktjenester er en avdeling organisert under Drammen voksenopplæring.

Om oss i Språktjenester

Det er flere tospråklige tjenester som er organisert under avdelingen Språktjenester. Språktjenester har ansvaret for den kommunale tolke- og oversettelsestjenesten, opplæringen i samfunnskunnskap på et språk deltakeren forstår og avsluttende prøver i samfunnskunnskap. I tillegg tilbyr vi flere språktjenester til kommunale og private virksomheter i alle kommuner.

Kontakt oss eller bestill tjenester 

Bruk digitalt kontaktskjema for å melde interesse og behov for språktjenester

Etterutdanningskurs for samfunnskunnskapslærere

I 2021 arrangerer vi etterutdanningskurs for tospråklige lærere som underviser nyankomne innvandrere i 50 timer samfunnskunnskap. 

KONTAKT SPRÅKTJENESTER

E-post: spraktjenester@drammen.kommune.no

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.

Telefon tolking: 32 04 47 43, 32 04 47 44 eller 32 04 47 42

Telefon oversetting: 32 04 47 56

Telefon samfunnskunnskap og prøver: 32 04 47 38, 32 04 47 42 eller 32 04 47 56

Besøksadresse: Ilebergveien 21, 3011 Drammen