På oppdrag fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (tidligere Kompetanse Norge) arrangerer Språktjenester etterutdanningskurs og påbyggingsmodul for tospråklige lærere som underviser nyankomne innvandrere i samfunnskunnskap i hele landet.

Målet med etterutdanningskursene er å gi tospråklige lærerne innsikt i læreplanens emner, mål for opplæringen og pedagogisk bruk av opplæringsressursen "samfunnskunnskap.no". I tillegg vil vi ha fokus på metodiske prinsipper, lærerrollen og avsluttende prøve i samfunnskunnskap.

Generell informasjon

 • Etterutdanningen består av tre moduler som tar opp temaer i «Læreplan i samfunnskunnskap for voksne innvandrere (ny læreplan)». Den nye læreplanen er organisert på en annen måte enn tidligere læreplan i forhold til rekkefølge av emner/temaer. På kursene nå i høst kommer vi til å ta hensyn til rekkefølgen i den tidligere læreplanen, slik at det blir minst mulig overlapping og repetisjon av enkelte temaer. Men noe overlapping i kursene nå i høst og våren 2022 er uunngåelig i denne overgangsfasen. Fra og med våren 2022, vil de tre modulene i etterutdanningskursene tilsvare de tre modulene i selve læreplanen.
 • Modul 3 arrangeres over to dager (fra fredag klokken 15.00 til lørdag klokken 16.00). Modul 1 og 2 arrangeres sammen og går over 3 dager (fra fredag klokken 15.00 til søndag klokken 16.00). Ved digitalt arrangement kan kurset organiseres over flere dager og på andre tidspunkter enn angitt.
 • Du kan kun ta hver modul én gang. Modulene kan tas i den rekkefølgen du velger selv – det vil si at du ikke trenger å begynne med modul 1, og slutte med modul 3.
 • Kursene har begrenset antall plasser, så du må søke om plass. Ved fulltegnet kurs legger vi vekt på geografisk spredning og andre undervisningsspråk enn norsk og engelsk. Forutsetningen for å arrangere kurs er at det er minimum 20 påmeldte deltakere på hver modul. Maksimumsgrense er på 50 deltakere per modul.
 • Fra og med 2020 tildeles kursbevis per modul, men du er ikke ferdig med etterutdanningskurset før du har fått kursbevis for alle tre moduler.

Ny påbyggingsmodul

Vi organiserer en ny modul for lærere som allerede har deltatt i alle moduler (1,2,3) tidligere, og har fått kursbevis. Alle samfunnskunnskapslærere kommer til å undervise i tråd med den nye læreplanen. Det er mange felles temaer og metodikk, men det er mye nytt også. Målet med denne modulen er å gå gjennom ny integreringslov, ny læreplan og nye fokusområder i den nye planen. På denne måten blir alle lærere klare til å undervise etter ny læreplan fra 2022.

Du finner informasjon om påbyggingsmodul og påmeldingsskjema lenger ned på denne siden.

Datoer og påmelding

 • Du melder deg på ved å benytte påmeldingslenkene helt nederst i denne artikkelen. Vennligst les all informasjon før påmelding.

 • Det er viktig at du fyller ut egne påmeldingsskjemaer for modul 1-2, modul 3 og eventuelt påbyggingsmodul.

 • Kursene i høst skal foregå på «teams». Les informasjonen på denne siden nøye før du melder deg på.
 • Alle moduler er åpne for påmelding.

Informasjon og kursplan for alle moduler høsten 2021

Selv om Norge har gjenåpnet er det fortsatt uvisshet rundt utviklingen videre, og det er for kort tid til å organisere oppmøtekurs nå i høst. Derfor forholder vi oss til opprinnelig plan om å organisere kursene digitalt.

 • Du må selv sørge for tilgang til internett og en oppdatert PC. Vi anbefaler sterkt at du ber din arbeidsgiver bistå deg med dette. Alt som kan gå galt på grunn av utstyr eller tilgang hos deg, kan vi ikke hjelpe deg med, og heller ikke ta ansvaret for.
 • Vi har fått en ny læreplan med noen endringer både i forhold til innhold og antall timer. Dette vil gjelde fra og med 01.01.2022. Vi er altså i en overgangsfase før ny integreringslov trer i kraft.
 • Det er forventet at det blir deltakere som er helt nye, og noen som allerede har tatt en eller flere moduler. For å ta hensyn til alle kommer vi til å ta utgangspunkt i emner fra den gamle læreplanen, og i tillegg introdusere fokusområder i den nye læreplanen. Det blir foredrag som dekker minst et undertema per emne, pedagogisk arbeid med emnene, integreringsloven og ny læreplan, kort om voksenpedagogikk, metodiske prinsipper og lærerrollen i samfunnskunnskapsundervisning

Modul 1 og 2: 18, 19, 20 og 21. november 2021

Foreløpige tidspunkter:

 • Torsdag 18. november: 15:30 – 19:00
 • Fredag 19. november: 15:30 – 19:00
 • Lørdag 20. november: 10:00 – 15:00
 • Søndag 21. november: 10:00 – 15:00

Det kan være at tidspunktene blir justert noe for å tilpasse for innhold og foredragsholdere. Endelige tidspunkter kommer i programmet som blir sendt til dere i forkant av kurset.

Presentasjoner fra etterutdanningskurs modul 1 og 2

Modul 3: 2, 3 og 4. desember 2021

Foreløpige tidspunkter:

 • Torsdag 2. desember: 15:30 – 18:30
 • Fredag 3. desember: 15:30 – 18:30
 • Lørdag 4. desember: 10:00 – 14:00
 • Påmeldingsfrist for Modul 3 er 12. november 2021.
 • Det kan være at tidspunktene blir justert noe for å tilpasse for innhold og foredragsholdere. Endelige tidspunkter kommer i programmet som blir sendt til dere i forkant av kurset.
 • Du får bekreftelse på plass innen 19. november 2021 på E-post. 
 • Les programmet for modul 3, desember 2021 (pdf)

Presentasjoner fra etterutdanningskurs modul 3

Påbyggingsmodul: 5. desember 2021

Du kan melde deg til denne modulen kun dersom du allerede har tatt alle andre moduler (1,2,3) tidligere.

 • Foreløpig tidspunkt: søndag 5. desember, klokken 09:30 -15:30.
 • Påmeldingsfrist for påbyggingsmodul er 15. november 2021.
 • Tidspunktet kan bli endret for å tilpasses innhold og foredragsholdere. Endelige tidspunkter kommer i programmet som blir sendt til dere i forkant av kurset.
 • Du får bekreftelse på E-post innen 23. november 2021.
 • Les program for påbyggingsmodul desember 2021 (pdf)

Presentasjoner fra påbyggingsmodul

Slik melder du deg på

 • Du melder deg på ved å benytte skjemaene for påmelding under. Husk at påmelding til Modul 1og 2 og Modul 3 gjøres hver for seg, og ved å fylle ut egne påmeldingsskjema.
 • Dersom du melder deg på påbyggingsmodulen - husk at påmelding til «påbyggingsmodul» gjøres separat. Denne modulen kan du melde deg på kun hvis du allerede har fulført alle andre moduler (1,2,3). Les informasjon om modulen over.
 • Vennligst husk å fylle ut fullstendig postadresse. Dersom din adresse ikke er fullstendig (adresse, postnummer, poststed), har vi ikke mulighet til å sende kursbeviset i etterkant.
 • Når du melder deg på bekrefter du følgende: "Jeg bekrefter med dette at jeg har lest informasjonen om kurset nøye og er innforstått med at jeg har ansvaret for å sørge for tilgang til internett, oppdatert PC, samt teknisk støtte hvis behov. Jeg bekrefter også at min påmelding er godkjent av min arbeidsgiver. Jeg er kjent med at dersom jeg melder meg av etter at jeg har fått bekreftelse på kursplass eller ikke møter opp til kurset, må jeg selv privat dekke faktura med kurskostnader".

Meld deg på

Modul 1 og/eller 2

Modul 3

Modul for påbygging