Etterutdanningskurs i samfunnskunnskap

På oppdrag fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (tidligere Kompetanse Norge) arrangerer Språktjenester etterutdanningskurs og påbyggingsmodul for tospråklige lærere som underviser nyankomne innvandrere i samfunnskunnskap i hele landet.

Målet med etterutdanningskursene er å gi tospråklige lærerne innsikt i læreplanens emner, mål for opplæringen og pedagogisk bruk av opplæringsressursen "samfunnskunnskap.no". I tillegg vil vi ha fokus på metodiske prinsipper, lærerrollen og avsluttende prøve i samfunnskunnskap.

Generell informasjon

 • Etterutdanningen består av tre moduler som tar opp temaer i «Læreplan i samfunnskunnskap for voksne innvandrere (ny læreplan)». Fra og med våren 2022, vil de tre modulene i etterutdanningskursene tilsvare de tre modulene i selve læreplanen.
 • Modul 1 og 2 arrangeres sammen og går over 3 dager (fra fredag klokken 15.00 til søndag klokken 16.00). Modul 3 arrangeres over to dager (fra fredag klokken 15.00 til lørdag klokken 16.00). Ved digitalt arrangement kan kurset organiseres over flere dager og på andre tidspunkter enn angitt.
 • Du kan kun ta hver modul én gang. Modulene kan tas i den rekkefølgen du velger selv – det vil si at du ikke trenger å begynne med modul 1, og slutte med modul 3.
 • Kursene har begrenset antall plasser, så du må søke om plass. Ved fulltegnet kurs legger vi vekt på geografisk spredning og andre undervisningsspråk enn norsk og engelsk. Forutsetningen for å arrangere kurs er at det er minimum 20 påmeldte deltakere på hver modul. Maksimumsgrense er på 50 deltakere per modul.
 • Kursbevis tildeles per modul, men du er ikke ferdig med etterutdanningskurset før du har fått kursbevis for alle tre moduler.

Datoer og påmelding

 • Du melder deg på ved å benytte påmeldingslenkene helt nederst i denne artikkelen. Vennligst les all informasjon før påmelding.

 • Det er viktig at du fyller ut egne påmeldingsskjemaer for modul 1-2, og modul 3.

 • Kursene i vår skal foregå på «teams». Les informasjonen på denne siden nøye før du melder deg på.

 • Alle moduler er åpne for påmelding.

Informasjon og kursplan for alle moduler våren 2022

Selv om Norge har gjenåpnet er det fortsatt uvisshet rundt utviklingen videre. Derfor forholder vi oss til opprinnelig plan om å organisere kursene digitalt.

 • Du må selv sørge for tilgang til internett og en oppdatert PC. Vi anbefaler sterkt at du ber din arbeidsgiver bistå deg med dette. Alt som kan gå galt på grunn av utstyr eller tilgang hos deg, kan vi ikke hjelpe deg med, og heller ikke ta ansvaret for. Her får du noen tips til bruk av teams (pdf)
 • Vi har fått en ny læreplan med noen endringer både i forhold til innhold og antall timer. Dette vil gjelde fra og med 01.01.2022. 

Modul 1 og 2: 5.-, 6.-, 7.- og 8. mai 2022

Foreløpige tidspunkter:

 • Torsdag 5. mai: 15:30 – 19:00
 • Fredag 6. mai: 15:30 – 19:00
 • Lørdag 7. mai: 10:00 – 15:00
 • Søndag 8. mai: 10:00 – 15:00

Det kan være at tidspunktene blir justert noe for å tilpasse for innhold og foredragsholdere. Endelige tidspunkter kommer i programmet som blir lagt ut her i forkant av kurset.

Presentasjoner fra Modul 1 og 2

Modul 3: 19.-, 20.- og 21.mai 2022

Foreløpige tidspunkter:

 • Torsdag 19. mai: 15:30 – 18:30
 • Fredag 20. mai: 15:30 – 18:30
 • Lørdag 21. mai: 10:00 – 14:00
 • Påmeldingsfrist for Modul 3 er 25. april 2022
 • Det kan være at tidspunktene blir justert noe for å tilpasse for innhold og foredragsholdere. Endelige tidspunkter kommer i programmet som blir lagt ut her i forkant av kurset.
 • Du får bekreftelse på plass innen 10. mai 2022 på e-post. 
 • Les programmet for modul 3 

Slik melder du deg på

 • Du melder deg på ved å benytte skjemaene for påmelding under. Husk at påmelding til Modul 1og 2 og Modul 3 gjøres hver for seg, og ved å fylle ut egne påmeldingsskjema.
 • Ved påmelding er det viktig at du oppgir e-post adressen du kommer til å bruke på kurset når du logger på teams. Hvis du logger på teams med en annen e-post enn den du har oppgitt ved påmelding, kan det hende at du ikke ser teamet vi bruker til kurset med alle tilhørende funksjoner. Dette kan også medføre problemer med registrering av din deltagelse. 
 • Vennligst husk å fylle ut fullstendig postadresse. Dersom din adresse ikke er fullstendig (adresse, postnummer, poststed), har vi ikke mulighet til å sende kursbeviset i etterkant.
 • Når du melder deg på bekrefter du følgende: "Jeg bekrefter med dette at jeg har lest informasjonen om kurset nøye og er innforstått med at jeg har ansvaret for å sørge for tilgang til internett, oppdatert PC, samt teknisk støtte hvis behov. Jeg bekrefter også at min påmelding er godkjent av min arbeidsgiver. Jeg er kjent med at dersom jeg melder meg av etter at jeg har fått bekreftelse på kursplass eller ikke møter opp til kurset, må jeg selv privat dekke faktura med kurskostnader".

Meld deg på

Modul 1 og/eller 2

Modul 3