Etterutdanningskurs i samfunnskunnskap

På oppdrag fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (tidligere Kompetanse Norge) arrangerer Språktjenester etterutdanningskurs for tospråklige lærere som underviser nyankomne innvandrere i samfunnskunnskap i hele landet.

Målet med etterutdanningskursene er å gi tospråklige lærerne innsikt i læreplanens emner, mål for opplæringen og pedagogisk bruk av opplæringsressursen "samfunnskunnskap.no". I tillegg vil vi ha fokus på metodiske prinsipper, lærerrollen og avsluttende prøve i samfunnskunnskap.

Generell informasjon

 • Kurset er gratis for alle påmeldte som oppfyller kravene og får bekreftet plass. Kravet er at du jobber i en kommunal virksomhet eller i et privat firma som er godkjent tilbyder av samfunnskunnskapskurs, samt at din arbeidsgiver godkjenner din påmelding.
 • Etterutdanningen består av tre moduler som tar opp temaer i «Læreplan i samfunnskunnskap for voksne innvandrere (ny læreplan)». De tre modulene i etterutdanningskursene vil omtrent tilsvare de tre modulene i læreplanen.  
 • Etterutdanningskurset arrangeres digitalt via Teams.
 • Modul 1 og 2 arrangeres sammen og går over 4 dager (fra torsdag klokken 15.00 til søndag klokken 16.00). Modul 3 arrangeres over 3 dager (fra torsdag klokken 15.00 til lørdag klokken 16.00). 
 • Du kan kun ta hver modul én gang. Modulene kan tas i den rekkefølgen du velger selv – det vil si at du ikke trenger å begynne med modul 1, og slutte med modul 3.
 • Kursene har begrenset antall plasser, så du må søke om plass. Ved fulltegnet kurs legger vi vekt på geografisk spredning og andre undervisningsspråk enn norsk og engelsk. Forutsetningen for å arrangere kurs er at det er minimum 20 påmeldte deltakere på hver modul. Maksimumsgrense er på 50 deltakere per modul.
 • Kursbevis tildeles per modul, men du er ikke ferdig med etterutdanningskurset før du har fått kursbevis for alle tre moduler.

Om påmelding

 • Du melder deg på ved å benytte påmeldingslenkene helt nederst i denne artikkelen. Vennligst les all informasjon før påmelding.

 • Det er viktig at du fyller ut egne påmeldingsskjemaer for modul 1-2, og for modul 3.

 • Kursene i høst skal foregå på «teams». Les informasjonen på denne siden nøye før du melder deg på.

Datoer og kursplan for alle moduler 

 • Vi arrangerer nye kurs i oktober og november 2023. 
 • Du må selv sørge for tilgang til internett og en oppdatert PC. Vi anbefaler sterkt at du ber din arbeidsgiver bistå deg med dette. Alt som kan gå galt på grunn av utstyr eller tilgang hos deg, kan vi ikke hjelpe deg med, og heller ikke ta ansvaret for. Her får du noen praktiske tips til bruk av Teams (pdf)

Modul 1 og 2

 • Torsdag 26. oktober: 15:00 – 19:00

 • Fredag 27. oktober: 15:00 – 19:00

 • Lørdag 28. oktober: 10:00 – 16:00

 • Søndag 29. oktober: 10:00 – 16:00

Det kan være at tidspunktene blir justert noe for å tilpasse for innhold og foredragsholdere. Endelige tidspunkter kommer i programmet som blir lagt ut her i forkant av kurset.

 • Påmeldingsfrist for Modul 1 og 2 er 2. oktober 2023.

 • Du får bekreftelse på plass 9. oktober 2023 på e-post.

 • Her publiseres programmet når det er klart

Modul 3

 • Torsdag 16. november: 15:00 – 19:00

 • Fredag 17. november: 15:00 – 19:00

 • Lørdag 18. november: 10:00 – 16:00

 • Påmeldingsfrist for Modul 3 er 23. oktober 2023

Det kan være at tidspunktene blir justert noe for å tilpasse for innhold og foredragsholdere. Endelige tidspunkter kommer i programmet som blir lagt ut her i forkant av kurset.

 • Du får bekreftelse på plass 30. oktober 2023 på e-post. 
 • Her publiseres programmet når det er klart

Slik melder du deg på

Du melder deg på ved å benytte skjemaene for påmelding under. Husk at påmelding til Modul 1og 2 og Modul 3 gjøres hver for seg, og ved å fylle ut egne påmeldingsskjema.

Viktig informasjon:

 • Ved påmelding er det viktig at du oppgir e-post adressen du kommer til å bruke på kurset når du logger på teams. Hvis du logger på teams med en annen e-post enn den du har oppgitt ved påmelding, kan det hende at du ikke ser teamet vi bruker til kurset med alle tilhørende funksjoner. Dette kan også medføre problemer med registrering av din deltagelse. 
 • Vennligst husk å fylle ut fullstendig postadresse. Dersom din adresse ikke er fullstendig (adresse, postnummer, poststed), har vi ikke mulighet til å sende kursbeviset i etterkant.
 • Når du melder deg på bekrefter du følgende: "Jeg bekrefter med dette at jeg har lest informasjonen om kurset nøye og er innforstått med at jeg har ansvaret for å sørge for tilgang til internett, oppdatert PC, samt teknisk støtte hvis behov. Jeg bekrefter også at min påmelding er godkjent av min arbeidsgiver. Jeg er kjent med at dersom jeg melder meg av etter at jeg har fått bekreftelse på kursplass eller ikke møter opp til kurset, må jeg selv privat dekke faktura med kurskostnader".

Meld deg på

Modul 1 og/eller 2

Modul 3

HAR DU SPØRSMÅL OM ETTERUTDANNINGSKURSET?

Les informasjonen på denne siden godt, før du tar kontakt med oss for spørsmål om kurset. Den beste måten å ta kontakt med oss på er å sende oss en e-post. Alle e-poster blir besvart.

Suleyman Gunenc 

Aurore Lévêque

 • Telefon: 32 04 47 38

Amal Urne

Anita Larssen

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.