På oppdrag fra Kompetanse Norge arrangerer Språktjenester etterutdanningskurs for tospråklige lærere som underviser nyankomne innvandrere i 50 timer samfunnskunnskap i hele landet.

Målet med etterutdanningskursene er å gi tospråklige lærerne innsikt i læreplanens emner, mål for opplæringen og pedagogisk bruk av opplæringsressursen samfunnskunnskap.no. I tillegg vil vi ha fokus på metodiske prinsipper, lærerrollen og avsluttende prøve i samfunnskunnskap.

Generell informasjon

  • Etterutdanningen består av tre moduler som dekker emnene i «Læreplan for 50 timer samfunnskunnskap».
  • Modul 3 arrangeres over to dager (fra fredag klokken 15.00 til lørdag klokken 16.00). Modul 1 og 2 arrangeres sammen og går over 3 dager (fra fredag klokken 15.00 til søndag klokken 16.00). Ved digitalt arrangement kan kurset organiseres over flere dager og på andre tidspunkter enn angitt.
  • Du kan kun ta hver modul én gang. Modulene kan tas i den rekkefølgen du velger selv – det vil si at du ikke trenger å begynne med modul 1, og slutte med modul 3.
  • Kursene har begrenset antall plasser, så du må søke om plass. Ved fulltegnet kurs legger vi vekt på geografisk spredning og andre undervisningsspråk enn norsk og engelsk. Forutsetningen for å arrangere kurs er at det er minimum 20 påmeldte deltakere på hver modul. Maksimumsgrense er på 50 deltakere per modul.
  • Fra og med 2020 tildeles kursbevis per modul, men du er ikke ferdig med etterutdanningskurset før du har fått kursbevis for alle tre moduler.

Datoer og påmelding

  • Etterutdanningskurs 11.-13. juni er avlyst.
  • Nye kurs for modul 1, 2 og 3 blir lyst ut igjen i løpet av september 2021.

Presentasjoner fra gjennomførte kurs

KURS MODUL 3 (April 2021)

  • Presentasjoner blir lagt ut etter gjennomført kurs