På oppdrag fra Kompetanse Norge arrangerer Språktjenester etterutdanningskurs for tospråklige lærere som underviser nyankomne innvandrere i 50 timer samfunnskunnskap i hele landet.

Målet med etterutdanningskursene er å gi tospråklige lærerne innsikt i læreplanens emner, mål for opplæringen og pedagogisk bruk av opplæringsressursen samfunnskunnskap.no. I tillegg vil vi ha fokus på metodiske prinsipper, lærerrollen og avsluttende prøve i samfunnskunnskap.

Generell informasjon

 • Etterutdanningen består av tre moduler som dekker emnene i «Læreplan for 50 timer samfunnskunnskap».
 • Modul 3 arrangeres over to dager (fra fredag klokken 15.00 til lørdag klokken 16.00). Modul 1 og 2 arrangeres sammen og går over 3 dager (fra fredag klokken 15.00 til søndag klokken 16.00).
 • Du kan kun ta hver modul én gang. Modulene kan tas i den rekkefølgen du velger selv – det vil si at du ikke trenger å begynne med modul 1, og slutte med modul 3.
 • Kursene har begrenset antall plasser, så du må søke om plass. Ved fulltegnet kurs legger vi vekt på geografisk spredning og andre undervisningsspråk enn norsk og engelsk. Forutsetningen for å arrangere kurs er at det er minimum 20 påmeldte deltakere på hver modul. Maksimumsgrense er på 50 deltakere per modul.
 • Fra og med 2020 tildeles kursbevis per modul, men du er ikke ferdig med etterutdanningskurset før du har fått kursbevis for alle tre moduler.

Datoer og påmelding

 • Du melder deg på ved å benytte påmeldingslenkene helt nederst i denne artikkelen. Vennligst les all informasjon før påmelding.
 • Påmelding modul 1 og 2, 11-13. desember 2020 er åpen for påmelding.
 • I 2021 blir alle moduler organisert både vår og høst. Det er forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte.

Informasjon og kursplan for modul 1-2, desember 2020

På grunn stor økning i antall smittede og nye restriksjoner i landet, både lokalt og nasjonalt, planlegger vi et digitalt arrangement for etterutdanningskurset i desember.

Det skal foregå enten på «teams», «zoom» eller en tilsvarende plattform. Valget blir tatt i forhold til teknisk support vi får i løpet av arrangementet. Uavhengig av plattform vil du få en lenke som du kan klikke på, og delta på en enkel måte. Teknikken fra vår side blir tatt vare på, og du kommer til å få nødvendig veiledning. Les følgende informasjon nøye før du melder deg på:

 • Du må selv sørge for tilgang til internett og en oppdatert PC. Vi anbefaler sterkt at du ber din arbeidsgiver bistå deg med dette. Alt som kan gå galt på grunn av utstyr eller tilgang hos deg, kan vi ikke hjelpe deg med, og heller ikke ta ansvaret for. Vi anbefaler oppkobling fra et lærested der du kan få hjelp, i stedet for å delta hjemmefra.
 • Når vi vet hvilken plattform vi kommer til å bruke, får du nærmere informasjon slik at du kan laste ned og teste tilgangen til plattformen.
 • Innhold: Fokus er på emnene 1,2,3 og 4 i læreplanen. Det blir foredrag som dekker minst et undertema per emne, pedagogisk arbeid med emnene, informasjon om prøver, samt litt om læreplanen, kort om voksenpedagogikk og metodiske prinsipper i samfunnskunnskapsundervisning.
 • Tid: 11.-13. desember 2020. Kurset starter fredag 11. desember klokken 15.00, og avsluttes søndag 13. oktober klokken 16.00.
 • Antydet tidsramme alle tre dager: Fredag 15:00-19:00, lørdag 09:00- 16:30 og søndag 09:00 – 16:00.
 • Les programmet for kurset i desember 2020
 • Sted: Digitalt arrangement - online via «Teams», «Zoom» eller en tilsvarende plattform.
 • Arrangør: Språktjenester ved Drammen voksenopplæring, på vegne av Kompetanse Norge.
 • Påmeldingsfrist: 23. november 2020.
 • Bekreftelse på plass: 25. november 2020. Bekreftelse på kursplass sendes på e-post.
 • Avmeldingsfrist: 27. november 2020, innen klokken 12.00.
 • Du melder deg på ved å benytte påmeldingslenken under.
 • Når du melder deg på bekrefter du følgende: "Jeg bekrefter med dette at jeg har lest informasjonen om kurset nøye og er innforstått med at jeg har ansvaret for å sørge for tilgang til internett, oppdatert PC, samt teknisk støtte hvis behov. Jeg bekrefter også at min påmelding er godkjent av min arbeidsgiver. Jeg er kjent med at dersom jeg melder meg av etter avmeldingsfristen eller ikke møter opp til kurset må jeg selv privat dekke faktura med kurskostnader". (samme tekst står i påmeldingsskjemaet også)

Presentasjoner fra gjennomførte kurs

Påmelding etterutdanningskurs

Kursmodul
Jeg bekrefter med dette at jeg har lest informasjonen om kurset nøye og er innforstått med at jeg har ansvaret for å sørge for tilgang til internett, oppdatert PC, samt teknisk støtte hvis behov. Jeg bekrefter også at min påmelding er godkjent av min arbeidsgiver. Jeg er kjent med at dersom jeg melder meg av etter avmeldingsfristen eller ikke møter opp til kurset må jeg selv privat dekke faktura med kurskostnader.
Er virksomheten privat eller kommunal?
Hvilke kurs har du tatt tidligere?
Har du erfaring med undervisning i samfunnskunnskap?