På oppdrag fra Kompetanse Norge arrangerer Språktjenester etterutdanningskurs for tospråklige lærere som underviser nyankomne innvandrere i 50 timer samfunnskunnskap i hele landet.

Kurs som var planlagt våren 2020 ble avlyst på grunn av Covid-19. Nye kurs blir arrangert høsten 2020.

Målet med etterutdanningskursene er å gi tospråklige lærerne innsikt i læreplanens emner, mål for opplæringen og pedagogisk bruk av opplæringsressursen samfunnskunnskap.no. I tillegg vil vi ha fokus på metodiske prinsipper, lærerrollen og avsluttende prøve i samfunnskunnskap.

Generell informasjon

 • Etterutdanningen består av tre moduler som dekker emnene i «Læreplan for 50 timer samfunnskunnskap».
 • Vi arrangerer modul 1, 2 og 3 i løpet av høsten.
 • Modul 3 arrangeres over to dager (fra fredag klokken 15.00 til lørdag klokken 16.00). Modul 1 og 2 arrangeres sammen og går over 3 dager (fra fredag klokken 15.00 til søndag klokken 16.00).
 • Du kan kun ta hver modul én gang. Modulene kan tas i den rekkefølgen du velger selv – det vil si at du ikke trenger å begynne med modul 1, og slutte med modul 3.
 • Kursene har begrenset antall plasser, så du må søke om plass. Ved fulltegnet kurs legger vi vekt på geografisk spredning og andre undervisningsspråk enn norsk og engelsk. Forutsetningen for å arrangere kurs er at det er minimum 20 påmeldte deltakere på hver modul. Maksimumsgrense er på 50 deltakere per modul.
 • Fra og med 2020 tildeles kursbevis per modul, men du er ikke ferdig med etterutdanningskurset før du har fått kursbevis for alle tre moduler.

Datoer og påmelding

 • Du melder deg på ved å benytte påmeldingslenkene helt nederst i denne artikkelen. Vennligst les all informasjon før påmelding.
 • Påmelding modul 3, 9-10. oktober 2020 er åpen for påmelding.
 • Påmelding modul 1 og 2, 11-13. desember 2020 kommer i oktober. Vennligst ikke meld deg på Modul 1 og 2 før dette blir kunngjort.

Pris, overnatting, reise og diett

For lærere som er ansatt i, eller tilknyttet til, kommunal voksenopplæring:

 • Kurset er gratis.
 • Middag på kvelden og lunsj på dagen dekkes av Språktjenester.
 • Overnatting dekkes av Språktjenester for deltakere med lang reisevei. Språktjenester reserverer rom og sender bekreftelsen sammen med bekreftelse på kursplass. Ta kontakt med Språktjenester for å avklare om hotellrom dekkes for deg.
 • Billetter må bestilles snarest mulig etter at du har fått beskjed om at du har fått plass på kurset.
 • Språktjenester dekker reiseutgifter (etter faktura fra din kommune) etter billigste reisemåte hvis reiseutgiftene overstiger kr 300,-. Deltakerne har selv ansvar for å finne det billigste alternativet.
 • Utgifter til bruk av drosje, egen bil eller parkering dekkes ikke. Dette gjelder både hele og deler av strekningen, for eksempel til og fra flyplassen.
 • Spesielle behov må meldes til oss i god tid før kurset. Kryss av og spesifiser i påmeldingsskjema.
 • Ved sykdom eller forfall til kurs dekker ikke Språktjenester reiseutgifter. Dette må da betales av deltakeren selv eller dekkes av egen reiseforsikring.
 • Ved avmelding etter frist, eller ved uteblivelse fra kurset, vil du bli belastet de faktiske kostnadene som eksempelvis overnatting, dagpakke og middag.

For deltakere som jobber for private tilbydere:

 • Kurset er gratis
 • Lunsj dekkes av Språktjenester
 • Middag, reise og opphold må dekkes av deltakeren/privat tilbyder.

Refundering av reisekostnader

Enten melder lærestedet/kommunen du jobber i deg på, eller du melder deg på selv etter at du har avklart det med din arbeidsgiver og har fått godkjenning. Dette innebærer at du legger ut for reise, og at du har avtale med din kommune om refundering av disse kostnadene. Du må avtale dette med din kommune før påmelding. Husk å ta vare på alle billetter og kvitteringer. Etter kurset sender din kommune en faktura til Språktjenester med dine kostnader knyttet til reise. Kostnadspostene må spesifiseres i faktura.

Kursplan for modul 3 i oktober 2020

 • Innhold: Fokus er på emnene 5,6 og 7. Det blir foredrag som dekker minst et undertema per emne, samt pedagogisk arbeid med emnene og informasjon om prøver.
 • Tid: 9.-10. oktober 2020. Kurset starter fredag 9. april klokken 15.00, og avsluttes lørdag 10. oktober klokken 16.00.
 • Program: kommer senere
 • Sted: Info om adresse/hotell kommer seinere
 • Arrangør: Språktjenester ved Drammen voksenopplæring, på vegne av Kompetanse Norge.
 • Påmeldingsfrist: 3. september 2020.
 • Bekreftelse på plass: 4. september 2020. Bekreftelse på tildelt plass, og eventuelt overnatting, sendes på e-post.
 • Avmeldingsfrist: 7. september 2020, innen klokken 12.00
 • Du melder deg på i påmeldingslenken under.

HAR DU SPØRSMÅL OM ETTERUTDANNINGSKURSET?

Les informasjonen på denne siden godt, før du tar kontakt med oss for spørsmål om kurset. Den beste måten å ta kontakt med oss på er å sende oss en e-post. Alle e-poster blir besvart.

Suleyman Gunenc 

 • E-post:
 • Telefon: 32 04 47 07

Amal Urne

 • E-post:
 • Telefon: 32 04 47 43

Anita Larssen

 • E-post:
 • Telefon: 32 04 47 56

Påmelding etterutdanningskurs

Kursmodul
Jeg bekrefter med dette at min påmelding er godkjent av lærestedet/voksenopplæringen/skolen i min kommune og at det er avtalt dekning av min reiseregning på billigste måte av min kommune/lærested. De er informert om at de kan sende faktura til Språktjenester i Drammen etter kurset. Jeg er også innforstått med at det blir sendt faktura til meg på alle kostnader dersom lærestedet ikke er informert, jeg melder meg av etter fristen eller ikke møter opp til kurset.
Er virksomheten privat eller kommunal?
Hvilke kurs har du tatt tidligere?
Har du erfaring med undervisning i samfunnskunnskap?
Har du behov for overnatting mellom kursdagene?
Skal du være med på middag?
Har du matallergier?
Er du vegetarianer eller veganer?
Har du behov for fysisk tilrettelegging?