Vi tilbyr en ny modul for lærere som allerede har deltatt i alle moduler (1,2,3) tidligere og fikk kursbevis.

 Alla samfunnskunnskapslærere kommer til å undervise i trå med den nye læreplanen. Det er mye felles m.h.t temaer og metodikk, men det er mye nytt også. Målet med denne modulen er å gå gjennom ny integreringslov, ny læreplan og nye fokusområder i den nye planen slik at alle lærere er klare til å undervise i forhold til ny læreplan fra 2022.

Påmelding etterutdanningskurs påbyggingsmodul

Jeg ønsker å melde meg på:
Jeg bekrefter med dette at min påmelding er godkjent av lærestedet/voksenopplæringen/skolen i min kommune og at det er avtalt dekning av min reiseregning på billigste måte av min kommune/lærested. De er informert om at de kan sende faktura til Språktjenester i Drammen etter kurset. Jeg er også innforstått med at det blir sendt faktura til meg på alle kostnader dersom lærestedet ikke er informert, jeg melder meg av etter fristen eller ikke møter opp til kurset.
Er virksomheten privat eller kommunal?
Hvilke kurs har du tatt tidligere?
Har du erfaring med undervisning i samfunnskunnskap?