Trenger du hjelp med tolketjenester? Ta kontakt med oss i Språktjenester - vi kan hjelpe deg!

Hvem er vi?

Språktjenester tilbyr tjenester som tolking, oversetting og opplæring i 50 timer samfunnskunnskap på mange ulike språk. Vi tilbyr i tillegg andre tospråklige tjenester. Alle våre tjenester er tilgjengelig for kommunale og private virksomheter i alle kommuner i landet.

Hos oss kan du bestille tolk på de fleste språk.

Vi tilbyr

 • Frammøtetolking: Tolken er til stede under samtalen.
 • Telefontolking: Tolken sitter på et eget kontor og tolker via telefon/høyttalende telefon. Godt egnet kun for kortere beskjeder og samtaler.
 • Skjermtolking: Tolken sitter på eget kontor og tolker via videokonferanseutstyr. Den som bestiller skjermtolking bør ha samme utstyr.

Bestille tolketjeneste

Ønsker du å bestille tolketjenester eller har spørsmål, ta kontakt med oss på telefon eller e-post.

Evaluer tolkingen

Vi ønsker å bli enda bedre i vår tjeneste, og setter stor pris på om du evaluere tolketjenesten du har mottatt. 

Huskeliste ved bruk av tolk

 • Tolkens oppgave er å overføre innholdet, på et annet språk, i alt som sies under samtalen, uten å endre, tilføye eller utelate informasjon.
 • Tolken snakker i "jeg"-form. Henvend deg direkte til din samtalepartner. Snakk ikke til tolken om din samtalepartner i tredje person.
 • Ikke pålegg tolken andre oppgaver enn tolking.
 • Start med en orientering om tolkens rolle i samtalen eller la tolken gjøre det.
 • Forklar hva som er målet med samtalen.
 • Planlegg samtalen godt. Si ikke mer til tolken enn det du vil ha overført.
 • Vær forberedt på å forklare en del begreper som er spesielle for ditt fag eller for  institusjonen.
 • En tolk skal ikke trekkes inn i samtalen mellom bestiller og klient. Tolken skal ikke delta med meninger eller synspunkter.
 • Snakk tydelig og i korte sekvenser. Sett av nok tid til samtalen. Husk at alt vil bli sagt to ganger.
 • Tolken har absolutt taushetsplikt, også etter endt tjeneste.

KONTAKT SPRÅKTJENESTER

Leder: Suleyman Gunenc

E-post: spraktjenester@drammen.kommune.no

Telefon tolking: 32 04 47 43, 32 04 47 44 eller 32 04 47 42

Telefon oversetting: 32 04 47 56

Telefon samfunnskunnskap og prøver: 32 04 47 38, 32 04 47 42 eller 32 04 47 56

Besøksadresse: Ilebergveien 21, 3011 Drammen

VAKTTELEFON FOR TOLKETJENESTER

Tolketjenesten er tilgjengelig

på vakttelefon 970 28 693:

 • Etter klokken 15.00 på hverdager
 • Kveld og natt
 • Helger
 • Høytidsdager

Du kan bestille tolk ved å ringe vakttelefonen ved ekstraordinære hendelser eller andre nødsituasjoner knyttet til for eksempel legevakten, brannsituasjoner, ulykker, politisaker og lignende.