Brannen på Fjell

Er du berørt av brannen på Fjell og trenger bistand? Ring Drammen kommune på 32 04 00 00.