Helsehjelp

Har du behov for helsehjelp etter brannen på Fjell?

Fastlege

Har du behov for somatisk (fysisk) eller psykisk helsehjelp tar du kontakt med fastlegen din på vanlig måte, og legevakten utenfor fastlegens åpningstid når det ikke kan vente. Legevakten kontaktes på telefon 116117. Du vil da komme frem på telefon til nærmeste legevakt.

Hjemmesykepleie og kommunale helse- og omsorgstjenester

Dersom du bor på hotell og har behov for dine vanlige tjenester fra hjemmesykepleien, kontakter du hjemmesykepleien du har når du bor hjemme.

Dersom du har et nytt behov for kommunale helse- og omsorgstjenester, kontakter du eller dine pårørende Tjenestetildeling og koordinerende enhet:

Psykisk helse

Kommunen har flere ressurser innen psykisk helse og forebyggende tjenester som har kompetanse på å følge opp og støtte personer etter belastende livshendelser. Dette kan du finne mer informasjon om her:

Er du plaget av alvorlig bekymring og katastrofetanker etter det du har opplevd kan du ringe Mottak i Psykisk helse og rusarbeid på telefon 32 04 67 00. Telefonen er åpen kl. 9-14 på hverdager.

Hjelpemidler

Har du hjelpemidler som er blitt ødelagt eller ikke lenger er tilgjengelig etter brannen, ring 409 17 047 eller send e-post til ergofysiohenvendelser@drammen.kommune.no.  

Det samme gjelder hvis du får endrede behov for hjelpemidler i ny bolig.

Du kan lese mer om hjelpemidler her:

Faste medisiner

Disse må hentes ut på apotek. Det anbefales at du går til ditt faste apotek. Dersom du mangler ID og/eller mulighet til å betale for medisiner du har resept på kan du fortsatt få medisiner på apoteket i en ekstraordinær situasjon. Det er nødvendig at du husker ditt 11-sifrede personnummer, hvilke faste medisiner du bruker og oppgir din adresse for å få utlevert medisiner. Ved behov for fornyelse av resept må du kontakte fastlegen.