Økonomi

Er du i økonomisk nød som følge av brannen på Fjell?

NAV bistår med økonomisk og sosial hjelp til berørte:

Hvis du mangler bankkort, må du kontakte banken din for å få nytt kort.

Skade på innsiden av egen leilighet må meldes til eget forsikringsselskap om du har dette. Forsikringsselskapet ditt har opplysninger om hvilke utgifter de dekker.