Slik kan du hjelpe

Mange har mistet det de eier etter brannen på Fjell. Du kan hjelpe.

Klær og utstyr

Det er ikke lenger behov for klær, skol eller utstyr til de rammede etter brannen på Fjell. 

Møbler og inventar

Det blir ikke opprettet et lager for donering av møbler og inventar i forbindelse med brannen. Derfor ber vi om at det ikke leveres inn møbler og inventar som ikke etterspørs spesielt.

Du kan se hva det er behov for på:

Har du spørsmål, ta kontakt med Tina Fagerhus Brodal på 938 25 601.

Vil du være frivillig?

Det er behov for personer som ønsker å hjelpe oss med å holde Knutepunkt Fjell åpent i helger og kvelder. Vi ønsker blant annet å åpne kafé for nabolaget.

Ønsker du å bidra som frivillig, ta kontakt med koordinator Tina Fagerhus Brodal mandag-fredag i tidsrommet 09.00–18.00.